İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2011 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 142
OTURUM :   1
01 HAZİRAN 2011 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M               

324-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

325-Belediye Meclis Üyesi Sayın Recep DOĞAN’ ın izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

326-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


327-Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine yönelik yaz kampı düzenlenmesi. (Hukuk Tarifeler ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

328-Site içerisinde kurulan spor aletlerinin periyodik bakım onarım ve tamirlerinin belediyemizce yapılması. (Hukuk ve Tarifeler ile Çevre Komisyonlarına havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

329-10 Temmuz Hukukçular Günü münasebetiyle adli personele yönelik program ve etkinlikler düzenlemesi. (Hukuk ve Tarifeler ile Eğitim Kültür Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

330-İlçemiz sınırları içerisinde uygun görülecek parklara engellilere göre dizayn edilmesi. (Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

331-10 Temmuz Dünya Nüfus Günü münasebetiyle belediyemizce nüfus artışı ve aile planlaması ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi. (Sağlık ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

332-Gazi ve Şehit Ailelerinin okuyan öğrencilerine yönelik yaz aylarında tatil imkanı sağlanması. (Yaşlılar ve Engelliler ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

333-Alsancak Mahallesi 2136 sokak (Müftülük Cami önü) ve diğer sokakların su birikintisi ile ilgili şikayetleri ve diğer eksikliklerinin Belediyemizce giderilmesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

334-Belediyemizce çeşitli branşlarda yaz okulu açılması. (Gençlik ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


335-Belediyemizde staj yapan öğrencilere şilt verilmesi. (Hesap ve Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

336-Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi çalışan personeller ile Belediyemizce toplu görüşme yapılması. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


337-İstasyon Mahallesi Hikmet ÖZER Caddesi imarın 45536-8665 adalar arasındaki arsanın ve üzerindeki tesislerin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

338-5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesi uyarınca Belediyemize 1 adet Fıat Doblo Marka aracın hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye personeline yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

339-5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesi uyarınca Belediyemize 1 adet Isuzu Marka Damperli Kamyonun hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye personeline yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

340-Süvari Mahallesi İmarın 46086 ada 1 nolu parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

341-Süvari Mahallesi İmarın 46085 ada 1 nolu parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


342-Belediyemiz ile Azerbaycan’ ın Şirvan Şehri Belediyesi ile Kardeş Belediye olunmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

343-Atakent Mahallesindeki Adalet Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Jandarma Teşkilatı ve Toplu Konut İdaresine ait konutların bulunduğu yerlerdeki eskiyen ve bozulan bordür ve tretuvarların yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne Oybirliğiyle karar verildi.)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 143
OTURUM :   2
02 HAZİRAN 2011 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M            

344-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek Kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

345-5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesi uyarınca Belediyemize 4 adet 2011 model Ford Cargo Marka kamyonların hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye personeline yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

346-Altay Mahallesi İmarın 46402 ada 2, 3 ve 4 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

347-5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesi uyarınca Belediyemize 2011 Model 1 adet Fıat Doblo Combi Marka aracın hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye personeline yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

348-5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesi uyarınca Belediyemize 2011 Model 1 adet Isuzu Marka Damperli Kamyonun hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye personeline yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

349-Eryaman Mahallesi İmarın 18693 ada 1 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyona iadesine oybirliğiyle karar verildi.)


350-Bağlıca Mahallesi Tp. 879 ve 880 parseller ve kuzeyi 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

351-Şehit Osman AVCI Mahallesi imarın 17486 ada 1 nolu parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 144
OTURUM :   3
03 HAZİRAN 2011 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                

352    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.  (Düzeltilmek Kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

353    Bahçekapı Mahallesi İmarın 46670 ada 1 sayılı parseli ile 46671 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

354    Belediyemizce geleneksel hale getirilen Toplu Sünnet Şöleninin 2011 yılı içerisinde uygun görülecek bir tarihte tekrar yapılmasına ilişkin Sağlık ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

355    Belediyemiz ile Azerbaycan’ ın Şirvan Şehri Belediyesi ile Kardeş Belediye olunmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

356    Belediye Meclis Üyesi Bahadır Ersagun EVCİ’nin izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

357    Belediye Meclis Üyesi Cemal SATILMIŞ’ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

358    Belediye Meclis Üyesi Hüseyin YALINKILIÇ’ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 145
OTURUM :   4
06 HAZİRAN 2011 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                 

359-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

360-Eryaman Mahallesi İmarın 18693 ada 1 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

361-Belediyemizce Trafik kazalarını en az seviyeye indirmek amacı ile konferans ve seminerler düzenlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

362-Belediyemizce veya özel teşebbüslerce Okul öncesi çocuklara yönelik kapalı alanlarda oyun yerleri yapılmasına ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

363-İstasyon Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak ile Alparslan TÜRKEŞ parkı, Mevlana Kültür Merkezi alt kısmında bulunan alandaki toprak kayması ile ilgili önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

364-Belediyemizce yasa ve yönetmelikler çerçevesince Turgut ÖZAL Köprüsünün bakım onarım işlerinin yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

365-Belediyemizce Şeyh Şamil Mahallesi 1. TBMM caddesi 46489 ada yolunun 134. Sokağa bağlanabilmesi için belirtilen alanın asfaltlanmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

366-19 Haziran Babalar Günü münasebeti ile program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


367-Şehit Osman Avcı Mahallesi İmarın 46650 ada 1 sayılı parseldeki Belediyemize ait 3813 m2 hissenin 222 sayılı kanununun 62 ve 65. Maddeleri ve 5393 sayılı belediye kanununun 75/d madde hükümleri gereğince Ankara Valiliği İl Özel İdaresine İlköğretim Okulu olarak kullanılmak üzere bedelsiz devrine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Emlak İstimlak Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

368-05 Haziran Dünya Çevre Günü ve 13-19 Haziran Çevre Koruma haftası münasebeti ile izcilik şenlikleri ve izcilik kampları düzenlenmesine ilişkin Çevre ile Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

369-03 Haziran Türkçe’ nin resmi dil oluşunun yıldönümü oluşu münasebeti ile Türkçeyi güzel konuşma eğitimi seminerleri verilmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile Eğitim Kültür Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

370-Belediye Meclis Üyesi Sayın Hüseyin YALINKILIÇ’ ın izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


371- Belediye Meclis Üyeleri Sayın Turgut KAYMAK, Şevket YETER, Bahadır Ersagun EVCİ, Bayram KAYA ve Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmalarını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip            Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ        Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 146
OTURUM :   5
07 HAZİRAN 2011 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M           

372-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

373-17 Haziran Dünya Çölleşmeye karşı Mücadele Günü münasebeti ile küresel ısınma hakkında seminer düzenlenmesi ve İmar Planındaki yeşil alanların biran önce faaliyete geçirilmesine ilişkin Emlak İstimlak ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

374-30 Haziran Emekliler Günü münasebeti ile Belediyemizden Emekli olan personellere hatırlanmaları amacı ile uygun görülecek hediyeler verilmesine ilişkin Bütçe Plan ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Günal US

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org