İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2011 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 137
OTURUM :   1
02 MAYIS 2011 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M             

263-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

264-Belediyemizin 2010 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hesap Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

265-Belediyemizce Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında Amatör Ses Yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren yarışmacılara ödül verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


266-Şehit Osman Avcı Mahallesi İmarın 46650 ada 1 sayılı parseldeki Belediyemize ait 3813 m2 hissenin 222 sayılı kanununun 62 ve 65. Maddeleri ve 5393 sayılı belediye kanununun 75/d madde hükümleri gereğince Ankara Valiliği İl Özel İdaresine İlköğretim Okulu olarak kullanılmak üzere bedelsiz devrine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

267-Tunahan Mahallesi İmarın 46510 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyona iadesine oybirliğiyle karar verildi.)

268-Okul öncesi çocuklara yönelik kapalı alanlarda oyun yerleri yapılması. (Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

269-05 Haziran Dünya Çevre Günü ve 13-19 Haziran Çevre Koruma haftası münasebeti ile izcilik şenlikleri ve izcilik kampları düzenlenmesi. (Çevre ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

270-03 Haziran Türkçe’ nin resmi dil oluşunun yıldönümü oluşu münasebeti ile Türkçeyi güzel konuşma eğitimi seminerleri verilmesi. (Halkla İlişkiler ile Eğitim Kültür Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

271-Trafik kazalarını en az seviyeye indirmek amacı ile konferans ve seminerler düzenlenmesi. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)


272-17 Haziran Dünya Çölleşmeye karşı Mücadele Günü münasebeti ile küresel ısınma hakkında seminer düzenlenmesi ve İmar Planındaki yeşil alanların biran önce faaliyete geçirilmesi. (Emlak İstimlak ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

273-İstasyon Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak ile Alparslan TÜRKEŞ parkı, Mevlana Kültür Merkezi alt kısmında bulunan alandaki toprak kayması ile ilgili gerekenlerin yapılması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


274-Turgut ÖZAL Köprüsünün bakım onarım işlerinin yapılması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

275-Şeyh Şamil Mahallesi 1. TBMM caddesi 46489 ada yolunun 134. Sokağa bağlanabilmesi için belirtilen alanın asfaltlanması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

276-30 Haziran Emekliler Günü münasebeti ile Belediyemizden Emekli olan personellere hatırlanmaları amacı ile uygun görülecek hediyeler verilmesi. (Bütçe Plan ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

277-19 Haziran Babalar Günü münasebeti ile program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

278-Belediyemizce geleneksel hale getirilen Toplu Sünnet Şöleninin 2011 yılı içerisinde uygun görülecek bir tarihte tekrar yapılması. (Sağlık ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

279-Belediyemiz spor Kulübü Futbol Takımına başarılardan dolayı yasa ve yönetmelikler çerçevesince maddi desteklerde bulunulması. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


280-Belediye Meclis Üyesi Sayın Hacı Murat BAL’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

281-Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


282-Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

283-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Nuri SOYLU’ nun sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 138
OTURUM :   2
03 MAYIS 2011 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 16:00
G Ü N D E M                

284-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

285-5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi çalışan personellerin kadro iptal-ihdasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

286-5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği Belediyemizdeki teknik hizmetler sınıfındaki kadro sayısının artırılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

287-Bağlıca Mahallesi Tp. 879 ve 880 parseller ve kuzeyi 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

288-Elvan Mahallesi 45345 ada 5 ve 6 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


289-Eryaman Mahallesi İmarın 18693 ada 1 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itiraza ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

290-İmarın 8651 ada 13 ve 14 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli UİP tadilatına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.)

291-Elvan Köy içi parsellerinin inşaat alanının 125’ e bölünerek belirlenen daire sayısının serbest bırakılmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


292-Bahçekapı Mahallesi İmarın 45867 ada 6 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.)

293-Güzelkent Mahallesi 403. Sokak, 18510-18511 adalar arasında bulunan yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

294-Piyade Mahallesi İmarın 45400 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

295-Altay Mahallesi imarın 45899 ada 1, 8 ve 9 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.)

296-Belediye Meclis Üyesi Sayın Bahadır Ersagun EVCİ’ nin izinli sayılmasını isteyen Sayın Nuri SOYLU’ nun sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip            Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ        Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 139
OTURUM :   3
04 MAYIS 2011 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M                    

297-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

298-Gençler arası masa tenisi müsabakası düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

299-İlçemiz sokaklarının kaldırımlarının tamir ve onarımlarının yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

300-Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

301-İlçemizde kazı yapılmış sokakların tesviye ve asfalt çalışmalarının hızlandırılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


302-İlçemize uygun görülecek bir alana içerisinde Su canlılarının yer aldığı bir dev akvaryum yapılmasına ilişkin Emlak İstimlak Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

303-Belediyemizce Gençlere yönelik piknik düzenlenmesine ilişkin Gençlik Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

304-Belediyemizce Engellilere yönelik yaz tatili organizasyonu tertip edilmesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


305-04-10 Mayıs İşçi sağlığı ve iş güvenliği haftası münasebetiyle Belediyemizce İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili seminer düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

306-Belediye Meclis Üyesi Sayın Şevket YETER’ in izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Nuri SOYLU’ nun sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 140
OTURUM :   4
05 MAYIS 2011 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M           

307-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

308-Belediyemizin 2010 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabına ilişkin Hesap Tetkik Komisyon Raporu. (Kabulüne Oyçokluğu ile karar verildi.)

309-Belediye Meclis Üyesi Sayın Tuğay SANCAR’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Aydın ÖZEL’ in sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 141
OTURUM :   5
06 MAYIS 2011 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M            

310-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

311-Şehit Osman AVCI Mahallesi imarın 17486 ada 1 nolu parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

312-Tunahan Mahallesi İmarın 46510 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

313-Belediyemizce Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında Amatör Ses Yarışması düzenlenmesi ve dereceye giren yarışmacılara ödül verilmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

314-12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası münasebeti ile program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

315-19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebeti ile program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

316-Şehit Hikmet ÖZER Caddesinin yaya kaldırımlarının tamir, bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

317-10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Belediyemizce Engellilere yönelik futbol turnuvası düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

318-29 Mayıs İstanbul’ un Fethi münasebetiyle Belediyemizce İstanbul’a gezi düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

319-8 Mayıs Anneler Günü münasebeti ile program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

320-9-15 Mayıs Dünya Aile Haftası Münasebeti ile toplu nikah töreni düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

321-İlçemiz sınırları içerisinde imar planında Belediye Hizmet Alanı, Oyun ve Spor Alanı, Pazar Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Alanı, Dini Tesis Alanı v.s olarak ayrılan ve şahıs mülkiyetinde bulunan hisselerin amacına uygun olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına bedelsiz olarak hibe alınmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


322-Elvan Mahallesi 45345 ada 5 ve 6 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

323-Belediye Meclis Üyeleri Sayın Tuğay SANCAR ve Sevgi SAHİNDOKUYUCU’ nun izinli sayılmalarını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Aydın ÖZEL’ in sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı                Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org