İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2011 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 117
OTURUM :   1
03 OCAK 2011 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M    

1-    Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

2-    5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemizin 2010 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için Belediye Meclisi içinden 3 veya 5 kişiden oluşmak üzere denetim Komisyonu kurulması için üye seçilmesi ve seçilecek bu üyelere ödenecek ücretin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı.(Recep KARAKOÇ, Dilek KOÇ, Fuat YILDIRIM, Turgut KAYMAK ve Zülfikar ASLAN yapılan gizli oylama neticesinde Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmişlerdir.)

3-    Belediyemiz Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzundan ilçemizde ikamet eden TEDAY Derneği Etimesgut Şubesi Üyesi hafif ve orta dereceli özürlü vatandaşlarımızın ücretsiz, ailelerinden bir kişinin de uygulanan ücretin %50 si kadar ücret ödeyerek yararlanmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

4-    Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğünün kuruluş görev ve çalışma esasları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

5-    Bağlıca Mahallesi İmarın 46915 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


6-    Şehit Osman Avcı Mahallesi imarın 48150 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

7-    Ahi Mesut Mahallesi (Elvan) İmarın 46054 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

8-    Altay Mahallesi 17318 – 17319 adalar arasında bulunan yeşil alana ve Eryaman Mahallesi 45784 – 45785 – 47396 adalar arasında bulunan yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

9-    Tüketicinin Korunması ve Tüketici Hakları ile ilgili seminer düzenlenmesi.(Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

10-    İhtiyaç sahibi ilköğretim düzeyindeki öğrencilere okul saatleri dışında etüt verilmesi.(Eğitim Kültür ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

11-    Öğrencilerin tiyatroya götürülmesi ve uygun görülecek bir yere Çocuk Tiyatrosu açılması.(Halkla İlişkiler ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

12-    Belediyemiz futbol takımının aldığı başarılardan dolayı futbolculara çeşitli hediyeler verilmesi. (Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

13-    Gençlerimizin dilimiz daha güzel konuşabilmelerini desteklemek için etkinlikler düzenlenmesi. (Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

14-    El emeği pazarı açılması. (Emlak İstimlak ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.),

15-    Sivil Savunma il ilgili bilgilendirme toplantıları, depremden korunma ve yangın söndürme tatbikatları düzenlenmesi. (Eğitim Kültür ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

16-    İlçemiz okullarında üstün zekalı ve dahi öğrencilerin başarılarının devamı için hediyeler verilmesi ve yapacakları projelerin desteklenmesi.(Bütçe ve Plan Komisyonuna  havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

17-    Yaşlı ve Engelli vatandaşlarımıza nasıl davranılması gerektiği konusunda seminer düzenlenmesi. (Yaşlılar ile Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

18-    Kadın Hakları ile ilgili seminer ve etkinlikler düzenlenmesi. (İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

19-    Önergede bahse konu yere ağaç dikilmesi. (Sosyal Hizmetler ile Çevre komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

20-    Güneşevler i.ö.o okul aile birliği tarafından verilen dilekçenin değerlendirilmesi. (Araştırma ve İnceleme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

21-    Sigara ve alkolün zararları ile ilgili tedavi programları ve seminerler gibi aktiviteler yapılması. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

22-    Atık pil toplama kampanyası yapılması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

23-    Belediyemizin gerekli ekipman araç gereç bakımından desteklenmesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

24-    Zırhlı Birlikler yolundaki yoğun trafik için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

25-    Belediye Hizmet Binası önünde bulunan kavşaktaki trafik lambalarının yanma sürelerinin düzenlenmesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

26-    Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli önlem ve tedbirlerin alınması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

27-    Başarılı öğrenciler için kış kampı düzenlenmesi. (Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

28-    Şeyh Şamil Mahallesi 17328-17329 adalar arasında bulunan yeşil alan üzerine yapılan parka isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı                Katip                Katip
Enver DEMİREL                Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 118
OTURUM :   2
04 OCAK 2011 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M      

29-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

30-Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

31-Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

32-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmeliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

33-Belediyemizde 2011 yılı içerisinde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

34-2011 Mali Yılı Bütçe döneminde stabilize yol teknik altyapı bedelleri birim fiyatlarının tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

35-2011 Mali Yılı Bütçe döneminde Belediyemize ait çeşitli iş makinelerinin ücreti  mukabilinde kiralanmasından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

36-2011 Mali Yılı Bütçe döneminde maktu para ceza oranlarının tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

37-Bağlıca Mahallesi Tp. 879 ve 880 parseller ve kuzeyi 1/1000 ölçekli UİP değişikliğinin Plan ve Proje Müdürlüğüne iadesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

38-2011 Mali yılı bütçe döneminde Maktu Evrak Satış bedellerinin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

39-2011 Mali yılı bütçe döneminde İlan Reklam Vergisi,İşgal harcı ve Eğlence Vergisinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

40-2011 Mali yılı bütçe döneminde Nikah Akitlerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

41-2011 Mali yılı Bütçe döneminde Hafta Tatil Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Ölçü ve Tartı Aletlerinin muayene ve harçlarından alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

42-2011 Mali Yılı Bütçe döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

43-2011 Mali Yılı Bütçe döneminde Plan ve Proje Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 119
OTURUM :   3
05 OCAK 2011 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M          

44-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

45-2011 yılı içerisinde Belediyemiz Orhan TAN Huzur Evinden yararlanacaklardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

46-Suvari Mahallesi 46076 ada 1 ve 46078 ada 1 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

47-Belediyemiz Konservatuar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

48-Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğünün kuruluş görev ve çalışma esasları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

49-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmeliğine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

50-Belediyemizde 2011 yılı içerisinde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

51-ilçemiz okullarında öğrenim gören 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda okuyan ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine okul saatleri dışında etüt verilmesine ilişkin Eğitim Kültür ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

52-Ahi Mesut Mahallesi (Elvan) İmarın 46054 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

53-Bağlıca Mahallesi İmarın 46915 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 120
OTURUM :   4
06 OCAK 2011 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M                    

54-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

55-Belediye Meclis Üyesi Sayın Bahadır Ersagun EVCİ’ nin izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Şevket YETER’ in sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

56-5393 sayılı Belediye Kanununun 85.maddesi uyarınca Belediyemize 3 adet kamyonun hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye personeline yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

57-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 428.00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

58-6-13 Ocak Veremle Savaş Haftası münasebeti ile Belediyemizce verem hastalığından korunma yolları ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

59-Temizlik İşleri Müdürlüğünce Semt pazarlarında temizlik konusunda daha titiz davranılması için yüklenici firmanın uyarılmasına ilişkin Araştırma İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

60-Eryaman da önergede bahse konu alana yürüyüş yolu yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

61-Eryaman Toki Anadolu Lisesi arkasında bulunan park alanındaki aydınlatma direklerinin ve diğer eksikliklerin giderilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

62-Alsancak Mahallesindeki çöp sorununun çözüme kavuşturulmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

63-25-31 Ocak Dünya Cüzzam Günü ve Cüzzam Haftası münasebeti ile haftanın önemine binaen bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

64-Belediyemizce yeni yapılacak veya uygun görülecek bir parka başta M. Kemal ATATÜRK olmak üzere Türk büyüklerinin özgeçmişlerini içeren büstlerin yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme – Eğitim Kültür – Gençlik – Emlak İstimlak Komisyonları müşterek Raporu. (Değiştirilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

65-Belediyemizce ilçemizdeki engellilere yönelik kendi branşlarına göre spor müsabakaları düzenlenmesine ilişkin Engelliler ile Spor Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 121
OTURUM :   5
07 OCAK 2011 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M           

66-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

67-5393 Sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi bir adet boş kadroda unvan değişikliği yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

68-Huzurevinde kalan yaşlılara yönelik yılbaşı programı düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler ile Yaşlılar Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

69-İlçemizdeki doğalgaz çalışmalarından dolayı kazılan sokakların bir an önce onarılmasına ilişkin Çevre ile Araştırma İnceleme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

70-Doğalgaz zehirlenmelerine karşı bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

71-Sürücü kurslarının direksiyon eğitimlerinin yasal olarak belirlenen yerlerde yapmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

72-2010-2011 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısında ilköğretim ve lise öğrencilerinden takdir belgesi alanlara hediye verilmesine ilişkin Hesap Tetkik ile İnsan Hakları komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.)

73-2011 yılı içerisinde Belediyemiz Orhan TAN Huzur Evinden yararlanacaklardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.)

74-Belediyemiz Konservatuar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org