İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2011 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 122
OTURUM :   1
01 ŞUBAT 2011 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                     :


75-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

76-Belediye Meclis Üyeleri Sayın Orhan KILIÇ ve Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmalarına dair müşterek yazılı önergeleri. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

77-Belediye Meclis Üyesi Sayın Makbule SEVİNÇ’ in izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

78-Belediye Meclisinin 04.01.2011 tarih ve 42 sayılı kararın düzeltilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Ücret Tarifesi) (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

79-Şehit Osman Avcı Mahallesi imarın 48150 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.)

80-Altay Mahallesi 17318 – 17319 adalar arasında bulunan yeşil alana ve Eryaman Mahallesi 45784 – 45785 – 47396 adalar arasında bulunan yeşil alana isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

81-Suvari Mahallesi 46076 ada 1 ve 46078 ada 1 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

82-3-6 yaş arası çocukların eğitimi konusunda çocuk evleri açılması. (Araştırma ve İnceleme ile Eğitim Kültür Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

83-Gençler arasında basketbol turnuvası düzenlenmesi. (Gençlik ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

84-İmarın 46064-46065-46066-46067-46091-46092-46093-46094 ve 46095 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

85-İlçemizde 8. Sınıfta okuyan öğrencilerden ilk yarı yıl döneminde başarılı olan 5’ er öğrencilere yönelik Çanakkale Gezisi düzenlenmesi. (Eğitim Kültür ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

86-18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Yaşlılar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

87-İlçemizde imar planında spor tesisi alanı olarak ayrılan yerlerin faaliyete geçirilmesi. (Emlak İstimlak ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

88-8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle program, etkinlik ve seminer düzenlenmesi. (Sosyal Hizmetler ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

89-Belediye Meclis Üyeleri arasında bowling turnuvası düzenlenmesi. (Spor Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

-2-

90-1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle depremin önemi ve alınacak tedbirler ve önlemler ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi. (Araştırma İnceleme ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

91-İlçemizde ihtiyaç duyulan yerlere hız kesiciler yapılması. (Araştırma ve İnceleme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

92-18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü münasebetiyle program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Eğitim Kültür ile Araştırma ve İnceleme Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

93-Engelliler Meclisi oluşturulması. (Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

94-İlçemizde meslek sahibi olmayan kadınlara yönelik meslek edindirme kursları açılması. (Araştırma ve İnceleme ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

95-Belediyemizce yeni açılan parkların tanıtımı amacıyla yaşlılarımıza parkların gezdirilmesi. (Çevre ile Yaşlılar Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

96-İlçemiz okullarında göz sağlığı taraması yapılması. (Sağlık ile Halkla ilişkiler komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

97-Evsiz vatandaşlarımıza barınma yemek ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanması. (Araştırma ve İnceleme ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

98-Sahipsiz otoların uygun bir alanda toplanması. (Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

99-18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle şehit ailelerinin ziyaret edilmesi ayrıca sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi. (Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

100-Şırıncaktepe mevkii Simgeşehir projesi ile ilgili kura çekimi, ihale şartları ve sözleşme şartları ile ilgili bilgi verilmesi. (Yapılan bilgilendirme akabinde konu ile ilgili daha sonra gruplara yazılı bilgi verilmesi, konunun daha detaylı incelenmek üzere ilgili Hukuk ve Tarifeler ile Araştırma ve İnceleme komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

101-Belediyemiz Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzundan ilçemizde ikamet eden TEDAY Derneği Etimesgut Şubesi Üyesi hafif ve orta dereceli özürlü vatandaşlarımızın ücretsiz, ailelerinden bir kişinin de uygulanan ücretin %50 si kadar ücret ödeyerek yararlanmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Günal US


 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 123
OTURUM :   2
02 ŞUBAT 2011 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

 

G Ü N D E M                     :
102-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

103-Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

104-Eryaman Mahallesi İmarın 18693 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

105-Elvan Mahallesi İmarın 45935 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

106-Belediyemiz Hanım Faaliyetleri Binasında kuaför ve güzellik merkezinde uygulanacak fiyatların belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

107-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen el ve yöresel ürünler merkezi kurulması ve kurulacak işletmede üretilen ürünlerin satış fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

108-5393 Sayılı Belediye Kanununun 48 ve 49. Maddeleri gereği Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi 3 adet boş kadroda unvan değişikliği yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

109-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

110-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

111-Özel Kalem Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

112-Belediyemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde toplam 2.311.250,00-TL. aktarma yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

113-Belediyemiz sınırları içerisinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Eryaman bölgesi Güzelkent Mahallesi 18509 ada 1 sayılı parseli ile mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet alanı olarak ayrılan Eryaman bölgesi Güzelkent Mahallesi imarın 46373 ada 1 sayılı, 46635 ada 1 sayılı, 46647 ada 1 sayılı ve 45931 ada 1 sayılı parsellerde bulunan hisselerimizin 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesinin e fıkrası ve 2942 sayılı yasanın 26. Maddesi çerçevesince trampa ve takas yapmak, devir ve trampa yapılacak taşınmazların tapu tescil işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanına ve ilgili birime yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Emlak İstimlak ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

114-2011 Mali Yılı Bütçe döneminde stabilize yol teknik altyapı bedelleri birim fiyatlarının tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)
Meclis Başkanı            Katip            Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ        Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 124
OTURUM :   3
03 ŞUBAT 2011 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                     :

115-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

116-Belediyemizin 2011 Mali Yılı Bütçesinde toplam 2.211.250,00-TL. aktarma yapılmasına ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

 117-2011 Mali Yılı Bütçe döneminde Belediyemize ait çeşitli iş makinelerinin ücreti  mukabilinde kiralanmasından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

118-2011 Mali Yılı Bütçe döneminde maktu para ceza oranlarının tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

119-15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası münasebetiyle Tüketicinin Korunması ve Tüketici Hakları ile ilgili seminer düzenlenmesine ilişkin  Tüketiciyi Koruma – Esnaf ve Sanatkarlar Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

120-Belediyemiz futbol takımının aldığı başarılardan dolayı futbolculara çeşitli hediyeler verilmesine ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

121-Gençlerimizin Türkçemizi daha güzel konuşabilmelerini desteklemek için etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Gençlik Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

122-İlçemizdeki Ortaöğretim kurumlarında okuyan lise 1 ve 2. Sınıf öğrencilerinden okul 1, 2 ve 3. olan öğrencilerimize yönelik uygun görülecek tarihte ve yerde kış kampı düzenlenmesine ilişkin Gençlik Komisyon Raporu.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

123-8-14 Mart Bilişim ve Teknoloji Haftası münasebetiyle İlçemiz okullarında üstün zekalı ve dahi öğrencilerin başarılarının devamı için hediyeler verilmesi ve yapacakları projelerin desteklenmesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu.(Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

124-8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadın Hakları ile ilgili seminer ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

125-1-7 Mart Dünya Yeşilay Haftası münasebetiyle Sigara ve alkolün zararları ile ilgili tedavi programları ve seminerler gibi aktiviteler yapılmasına ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

126- Belediye Meclis Üyeleri Sayın Bahadır Ersagun EVCİ, Oya IŞIK ve Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmalarını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Nuri SOYLU’ nun sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 125
OTURUM :   4
04 ŞUBAT 2011 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                     :

127-    Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

128-    Belediye Meclis Üyeleri Sayın Recep DOĞAN, Orhan KILIÇ ve Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmalarına dair Belediye Meclis Üyesi Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ’ ün sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

129-    Bahçekapı Mahallesi İmarın 45859 ada 29 nolu parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna Oybirliği ile Havalesi)

130-    Belediyemiz Hanım Faaliyetleri Binasında kuaför ve güzellik merkezinde uygulanacak fiyatların belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

131-    İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen el ve yöresel ürünler merkezi kurulması ve kurulacak işletmede üretilen ürünlerin satış fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

132-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

133-    Özel Kalem Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

134-    Belediyemizce Atık pil toplama kampanyası düzenlenmesi ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

135-    Kış mevsimi nedeni ile olası durumlara karşı alınan önlem ve tedbirlere ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

136-    İlçemiz Zırhlı Birlikler yolundaki yoğun trafik için gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Düzeltilmek Kaydı ile Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

137-    Belediye Hizmet Binası önünde bulunan kavşaktaki trafik lambalarının yanma sürelerinin düzenlenmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

138-    İlçemizde Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

139-    27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle Belediyemizce Öğrencilerin tiyatroya götürülmesi ve uygun görülecek bir yere Çocuk Tiyatrosu açılmasına ilişkin Halkla İlişkiler ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

140-    İlçemizdeki bayanlara yönelik el emeği pazarı açılmasına ilişkin Emlak İstimlak ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL        Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 126
OTURUM :   5
05 ŞUBAT 2011 – CUMARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 11:00


G Ü N D E M                     :


141-Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmasına dair Belediye Meclis Üyesi Sayın Nuri SOYLU’ nun sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

142-Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


143-28 Şubat Sivil Savunma Günü münasebetiyle Belediyemizce Sivil Savunma ile ilgili bilgilendirme toplantıları, depremden korunma ve yangın söndürme tatbikatları düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

144-18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle Belediyemizce Yaşlı ve Engelli vatandaşlarımıza nasıl davranılması gerektiği konusunda seminer düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar ile Engelliler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

145-Eryaman Mahallesinde önergede bahse konu yere ağaç dikilmesine ilişkin Sosyal Hizmetler ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

146-Güneşevler İ.Ö.O. okul aile birliği tarafından verilen dilekçenin değerlendirilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


Meclis Başkanı            Katip            Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ        Makbule SEVİNÇ

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org