İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2011 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 147
OTURUM :   1
04 TEMMUZ 2011 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M               

375-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına ilişkin Yazılı Önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

376-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

377-Park alanları dışında bulunan otların yangına sebebiyet vermemesi için ilgili müdürlükçe gereğinin yapılması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

378-İmar planında spor tesisi olarak ayrılan yerlerin biran önce faaliyete geçirilmesi.(Emlak İstimlak ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)


379-Yeni yerleşim yerlerine toplu taşıma hattı verilmesi ve mevcut hatlardaki sefer sayılarının artırılması. (Araştırma ve İnceleme ile Yaşlılar ve Engelliler komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

380-Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını daha kolay hale getirilmesi için çalışma yapılması. (Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

381-Belediyemizce deprem anında neler yapılacağı ve depremden korunma yolları ile ilgili seminer düzenlenmesi. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

382-Eryaman da önergede bahse konu sorunların çözüme kavuşturulması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

383-Ramazan Ayı içerisinde uygun görülecek alanlara iftar çadırı açılarak iftar yemeği verilmesi ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza iftar yemeklerinin evlerine ulaştırılması. (Sosyal Hizmetler ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)


384-Eryaman etaplar ve kooperatiflerdeki apartman ve site önlerinde bulunan çöp toplama istasyonlarındaki çöplerin atık toplayan kişiler tarafından karıştırılarak çevre kirliliğine neden olduğu için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması. (Hukuk ve Tarifeler ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

385-Ramazan Ayı İçerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılması. (Bütçe ve Plan ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

386-Sinek, sivri sinek ve haşerelerle mücadele konusunda çalışmaların hızlandırılması. (Sağlık ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

387-Gençler arası bisiklet yarışması düzenlenmesi. (Spor Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

388-Ramazan ayı içerisinde ve Ramazan Bayramında mezarlık ziyaretleri için otobüs seferleri düzenlenmesi. (Halkla İlişkiler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

389-30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile program ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca Gazilerin ziyaret edilerek plaket verilmesi. (Eğitim Kültür ile Hesap Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

390-Ahikent Taahhüt Ticaret Teknik Yatırım Limited Şirketinin sermaye artırımına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Bütçe ve Plan ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)


391-Bahçekapı Mahallesi İmarın 46670 ada 1 sayılı parseli ile 46671 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

392-Eryaman Mahallesi 47396 – 45784 – 45785 adalar arasında bulunan halı sahanın Etimesgut Belediyesi Spor Kulübüne bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

393-Belediyemize ait Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumunun Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü Derneğine bedelsiz kullandırılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

394-Eryaman Mahallesi 45804 ada önündeki yeşil alana verilen Şehit Jandarma Teğmen Sedat Nezih ÖZOK isminin Güzelkent Mahallesi 18503-18502 adalar arasında bulunan yeşil alana verilmesi ve Eryaman Mahallesi 45804 ada önündeki yeşil alana yeniden isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

395-İlçemiz sınırları içerisinde yeşil alan, dinlenme parkı ve spor alanı olarak düzenlenen 11 adet alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

396-Bağlıca Mahallesi 7 adet trafo yerine yönelik 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

397-Şehit Osman Avcı Mahallesi imarın 48150 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)


398-Bağlıca Mahallesi imarın 46879 ada 1 ve 2 sayılı parselleri ile 46877 ada 4 ve 5 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

399-Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi boş ve dolu kadrolarda kadro iptal ihdas yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 148
OTURUM :   2
05 TEMMUZ 2011 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M                

400-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

401-Azerbaycan Büyükelçiliğinin davetine istinaden 16-21 Temmuz 2011 tarihleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Şirvan Şehri Belediyesine Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyelerinden oluşan heyetin davete iştirak etmelerine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

402-Belediyemiz işbirliği kapsamında ilgili kurumlar ile mesleki ve teknik eğitim ile teknik sosyal ve kültürel mesleki alanlardan geliştirme ve uyum amaçlı meslek edindirme beceri kazandırma ve hobi kursları açılmasıyla ilgili olmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)


403-Ahi Mesut Mahallesi İmarın 46141 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

404-Süvari Mahallesi İmarın 46086 ada 1 nolu parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


405-Süvari Mahallesi İmarın 46085 ada 1 nolu parseline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

406-Altay Mahallesi İmarın 46402 ada 2, 3 ve 4 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


407-İstasyon Mahallesi Hikmet ÖZER Caddesi imarın 45536-8665 adalar arasındaki arsanın ve üzerindeki tesislerin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.(Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyona iadesine oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 149
OTURUM :   3
06 TEMMUZ 2011 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M               

408-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

409-İlçemiz sınırları içerisinde uygun görülecek parklara engellilere göre dizayn edilmesine ilişkin Emlak İstimlak Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

410-Alsancak Mahallesi 2136 sokak (Müftülük Cami önü) ve diğer sokakların su birikintisi ile ilgili şikayetleri ve diğer eksikliklerinin Belediyemizce giderilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

411-2010-2011 eğitim öğretim yılı sonunda Belediyemizde staj yapan öğrencilere şilt verilmesine ilişkin Hesap ve Tetkik Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


412-Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine yönelik yaz kampı düzenlenmesine ilişkin Hukuk Tarifeler ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

413-Site içerisinde kurulan spor aletlerinin periyodik bakım onarım ve tamirlerinin belediyemizce yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler – Çevre – Sosyal Hizmetler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

414-Belediye Meclis Üyesi Sayın Hacı Murat BAL’ ın izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


415-Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

416-Belediye Meclis Üyesi Sayın Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 150
OTURUM :   4
07 TEMMUZ 2011 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M     

417-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

418-Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasına ilişkin Yazılı Önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

419-Eryaman Mahallesi İmarın 46523 ada 2,3 ve 4 sayılı parsellerinde trafo yerlerine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine dair Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

420-Piyade Mahallesi İmarın 46038 ada 6 sayılı Parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

421-Eryaman Mahallesi 47396 – 45784 – 45785 adalar arasında bulunan halı sahanın Etimesgut Belediyesi Spor Kulübüne bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

422-Belediyemize ait Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumunun Etimesgut Belediyesi Spor Kulübü Derneğine bedelsiz kullandırılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

423-İstasyon Mahallesi Hikmet ÖZER Caddesi imarın 45536-8665 adalar arasındaki arsanın ve üzerindeki tesislerin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.)

424-Belediyemiz işbirliği kapsamında ilgili kurumlar ile mesleki ve teknik eğitim ile teknik sosyal ve kültürel mesleki alanlardan geliştirme ve uyum amaçlı meslek edindirme beceri kazandırma ve hobi kursları açılmasıyla ilgili olmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

425-Ahikent Taahhüt Ticaret Teknik Yatırım Limited Şirketinin sermaye artırımına ilişkin Bütçe ve Plan ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Dilek KOÇ            Makbule SEVİNÇ
T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 151
OTURUM :   5
08 TEMMUZ 2011 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00
G Ü N D E M                

426-Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

427-10 Temmuz Hukukçular Günü münasebetiyle adli personele yönelik program ve etkinlikler düzenlemesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Eğitim Kültür Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

428-10 Temmuz Dünya Nüfus Günü münasebetiyle belediyemizce nüfus artışı ve aile planlaması ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Sağlık ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

429-2010-2011 eğitim öğretim yılı sonunda Gazi ve Şehit Ailelerinin okuyan öğrencilerine yönelik yaz aylarında tatil imkanı sağlanmasına ilişkin Yaşlılar ve Engelliler ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

430-Belediyemizce çeşitli branşlarda yaz okulu açılmasına ilişkin Gençlik - Bütçe ve Plan - Spor Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

431-Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi çalışan personeller ile Belediyemizce toplu görüşme yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (İlgili komisyonlara iadesine oybirliğiyle karar verildi.)

432-Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi boş ve dolu kadrolarda kadro iptal ihdas yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

433-Belediye Meclis Üyesi Sayın Recep DOĞAN’ ın izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

434-Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasına ilişkin yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

435-Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis 1. Başkan Vekili        Katip            Katip
Yavuz DEMİRCİ            Makbule SEVİNÇ    Bahadır Ersagun EVCİ
   

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org