İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2012 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 217
OTURUM: 1
01 AĞUSTOS 2012 - ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:55

GÜNDEM:
1-  320 Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ' in izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ' ün sözlü önergesi. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
2-  321 Eryaman imarın 46397 ada 4 sayılı parseli üzerinde faaliyet gösteren (Optimum AVM)
1/1000 ölçekli UİP değişikliği ile ilgili önergede yazılan 3 maddeye yazılı cevap verilmesi. (Mevzuatlar çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılarak önergede bahse sorular hakkında ilgiliye yazılı olarak cevap verilmesine karar verildi.
3-   322 2012-2013 Eğitim öğretim yılı içerisinde Belediyemizde staj yapacak olan öğrencilere iş ve işlemlere kolay adapte olmak amacıyla eğitim semineri düzenlenmesi. (Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına Müşterek Havalesine oybirliği ile karar verildi.)
4- 323 Belediyemizce, İlçemizde ikamet eden şehit ve gazi ailelerinin okuyan öğrencilerine ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yardım yapılması.( Araştırma ve İnceleme - Sosyal Hizmetler- Bütçe ve Plan ile Hesap Tetkik Komisyonlarma Müşterek Havalesine oybirliği ile karar verildi.)
5-   324 Belediyemizce Gençler arası yüzme müsabakası düzenlenmesi. ( Spor ile Gençlik Komisyonlarına Müşterek Havalesine oybirliği ile karar verildi.)

6-  325 Eryaman Şeyh Şamil Mahallesi 585 sokak (Serdar sokak) araç ve yaya trafiğine açılması. ( Emlak İstimlak ile Çevre Komisyonlarına Müşterek Havalesine oybirliği ile karar verildi.)
7-   326 İlçemizde arızalı ve yanmayan ve yeni yapılacak trafik lambalarının tespit edilerek faaliyete geçirilmesi. ( Halkla İlişkiler ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına Müşterek Havalesine oybirliği ile karar verildi.)
8-   327 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler günü münasebetiyle özürlü ve engellilerin çevreye uyumsuzluklaıınm azaltılması rehabilitasyon Mzmetlerinin planlanıp yürütülmesi amacıyla gerekli önlem tedbirlerin alınması. (Sağlık ile Yaşlılar ve Engelliler Komisyonlarma Müşterek Havalesine oybirliği ile karar verildi.)
9-   328 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
10- 329 Toplam 6 adet yeşil alan, park ve spor alanlarına isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonun Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkam     Katip                         Katip
Enver DEMİREL Makbule SEVİNÇ GünalUS

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 218
OTURUM : 2
02 AĞUSTOS 2012 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :
1- 330 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
2- 331 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi uyarınca Belediyemize 3 adet 2010 model Ford Cargo kamyonun hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye personeline yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
3- 332 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince Belediyemizin  memur ve işçi kadrolarında kadro iptal ve ihdas değişikliği yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
4- 333 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen el ve yöresel ürünler merkezinde üretilen ürünlerin satış fiyatlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
5- 334 Topçu Mahallesi 47113 ada 5 sayılı parselinde yapımı bitme aşamasında olan tesise isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
6- 335 Piyade Mahallesi 45345 ada 9 sayılı parselde Belediyemize ait olan 256/1655 m² hissemizin camii alanı olarak kullanılmak üzere, Ankara Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı adına ilgili mevzuatlar çerçevesinde bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Emlak İstimlâk Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı Katip Katip
Enver DEMİREL Makbule SEVİNÇ Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 219
OTURUM : 3
03 AĞUSTOS 2012 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

1- 336 Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Oya IŞIK’ın sözlü önergesi. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
2- 337 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
3- 338 Bağlıca Mahallesi imarın 46978 ada 1 ve 2 sayılı parselleri ile 46979 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna Havalesine oybirliği ile karar verildi.)
4- 339 Belediyemizce Ramazan ayı içerisinde uygun görülecek alana açık hava sineması kurulmasına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
5- 340 Belediyemizce İlçemizde yaşayan Engellilere yönelik sağlık taraması yapılmasına ilişkin Yaşlılar ve Engelliler İle Sağlık Komisyonları Müşterek Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
6- 341 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonları Müşterek Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı Katip Katip
Enver DEMİREL Makbule SEVİNÇ Günal US

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 220
OTURUM : 4
04 AĞUSTOS 2012 – CUMARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 12:00

G Ü N D E M :
1- 342 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
2- 343 Belediyemizce tarihi geçmemiş ve kullanılmayan ilaçlar toplatılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara doktor gözetiminde verilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Sağlık Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
3- 344 Belediyemizce İlçemizde uygun görülecek yerlere dijital billboardlar konulmasına ilişkin Emlak İstimlâk Hesap Tetkik ile Bütçe ve plan Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)
4- 345 Belediyemizce deprem anında neler yapılacağı ve depremden korunma yollarıyla ilgili eğitim semineri düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler ile Çevre Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı Katip Katip
Enver DEMİREL Makbule SEVİNÇ Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 221
OTURUM : 5
06 AĞUSTOS 2012 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 19:00

G Ü N D E M :
1- 346 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
2- 347 etiSEM Çocuk Merkezi Kreş ve Bakım Evi ile Etüt Eğitim Merkezi yönergesi ve bu hizmetlerinden faydalanacaklardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)
3- 348 Belediyemizce gençler arası futbol turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor ile Gençlik Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
4- 349 Etimesgut Kent Konseyi çalışma grupları tarafından alınan kararlara ilişkin Araştırma ve İnceleme- Çevre- İmar Islah ve İsimlendirme- Eğitim Kültür ve Hukuk ve Tarifeler Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
5- 350 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince Belediyemizin memur ve işçi kadrolarında kadro iptal ve ihdas değişikliği yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
6- 351 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen el ve yöresel ürünler merkezinde üretilen ürünlerin satış fiyatlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı Katip Katip
Enver DEMİREL Makbule SEVİNÇ Günal US

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org