İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2012 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 242
OTURUM : 1
03 ARALIK 2012 – PAZARTESİ   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

588 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

589 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

590 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde Plan ve Proje Müdürlüğünce hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

591 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 60, 77, 84 ve 97. Maddesine istinaden Hafta Tatil Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene harçlarından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

592 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden hayvan muayeneleri, aşılamaları ve müdahalelerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

593 2013 yılı içerisinde Belediyemiz Orhan TAN Huzur Evinden yararlanacaklardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

594 Ocak ayının 2. Haftasının Enerji tasarruf Haftası olması münasebetiyle Belediyemizce öğrencilere Belediye personeline ve vatandaşlarımıza enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesi hususunda konferans ve seminer düzenlenmesi.(Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

595 Eryaman Mahallesinde imarın 45770 – 45771 - 45793 ve 45791 adalardaki alanlara park yapılması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

596 İlçemiz parklarındaki fitness aletlerinin, bankların ve çöp kovalarının tamir bakım ve boya işlerinin yapılması. (Araştırma ve İnceleme ile Emlak İstimlak Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

597 Belediyemizce “3 – 10 Ocak Veremle Savaş Haftası” münasebetiyle bu hastalıktan korunma yollarıyla ilgili bilgilendirme amaçlı eğitim semineri düzenlenmesi. ( Sosyal Hizmetler ile Sağlık Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

598 Belediye Meclis Üyeleri arasında bowling ile voleybol turnuvaları düzenlenmesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

599 Etimesgut Belediye Spor Kulübüne otobüs alınması ve ihtiyaçlar için maddi katkıda bulunulması. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

600 Belediyemizce “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle engellilerimizin yaşam şartlarının daha iyi ve düzenli olmasının sağlanması için engelli ailelerine seminerler düzenlenmesi. ( Yaşlılar ve Engelliler ile Hesap Tetkik Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

601 Kış şartlarına hazırlanmak amacıyla Belediyemiz ilgili birimlerince gerekli önlem ve tedbirlerin alınması. (Çevre ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 

Meclis Başkanı                           Katip                               Katip
Enver DEMİREL                Makbule SEVİNÇ                Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 243
OTURUM : 2
04 ARALIK 2012 – SALI   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

602 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

603 Belediye Meclisinin 06/11/2012 tarih ve 517 sayılı kararı ile kabul edilen 8 sayfa ve 22 maddeden oluşan Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 21. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

604 Toplam 6 adet yeşil alan dinlenme parkı ve spor alanlarına isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

605 Belediye Meclisinin 03/07/2012 tarih ve 298 sayılı kararı ile Dilay (TURAN) Kerman park isminin Şehit Cem - Dilay (TURAN) Kerman olarak değiştirilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

606 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15, 21, 56, 84. Maddeleri gereği 2013 Mali Yılı Bütçe Döneminde alınacak İlan Reklam Vergisi, İşgal Harcı ve Eğlence Vergilerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

607 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden 2013 Mali Yılı Bütçe Döneminde Nikah akitlerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 


Meclis Başkanı                 Katip                                  Katip
Enver DEMİREL           Makbule SEVİNÇ              Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 244
OTURUM : 3
05 ARALIK 2012 – ÇARŞAMBA   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

608 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

609 İmarın 46505 ada ile Yaşar Doğu Parkı arasında kalan 2698m² ‘lik yeşil alana isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

610 Vatandaşlarımızın çevre temizliğine daha duyarlı olmaları için billboardlar aracılığı ile bilinçlendirilmesine ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

611 “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” münasebetiyle Belediyemizce özürlü vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılıp çözüme kavuşturulmasına ilişkin Sosyal Hizmetler ile Yaşlılar ve Engelliler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


Meclis Başkanı                                        Katip                               Katip
Enver DEMİREL                            Makbule SEVİNÇ                Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 245
OTURUM : 4
06 ARALIK 2012 – PERŞEMBE   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

612 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

613 Süvari Mahallesi imarın 46080 ada 3 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

614 Ahimesut Mahallesi imarın 46057/5, 46059/3 ve 46060/2 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

615 Tunahan  Mahallesi imarın 46530 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

616 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İstasyon Mahallesi imarın 48055 ada 1 sayılı parsel ve üzerinde bulunan tesislerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (c) bendine istinaden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Belediyemiz arasında eğitim, kültür ve spor amaçlı ortak projeler gerçekleştirilmesi amacıyla protokol yapılmak üzere Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

617 İlçemiz sınırları içerisinde imar planına göre açılmayan yolların imar planına uygun hale getirilmesine ilişkin Emlak İstimlâk ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

618 “1 Aralık Dünya AİDS Günü” münasebetiyle iletişim araçlarından faydalanılarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ilişkin Sağlık ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 


Meclis Başkanı                                   Katip                               Katip
Enver DEMİREL                        Makbule SEVİNÇ                Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 246
OTURUM : 5
07 ARALIK 2012 – CUMA   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

619 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

620 2013 Mali Yılı Bütçe döneminde uygulanacak maktu para ceza oranlarının tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

621 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi uyarınca Belediyemize 2 adet 2012 model Fiat DOBLO Combi 1.3 Multijet aracın hibe edilebilmesi için Belediye Başkanına veya yetki devri yaptığı Belediye personeline yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.                ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

622 27 Aralık İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif ERSOY’ un vefatının yıldönümü münasebetiyle İlçemiz okullarında öğrenim gören lise öğrencileri arasında İstiklal Marşı’nı ezbere okuma yarışması düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür -  İnsan Hakları – Hesap Tetkik – Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu.   ( Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

623 27 Aralık Atatürk’ ün Ankara’ya gelişinin 93. Yıldönümü münasebetiyle Atatürk Koşusu düzenlenmesine ilişkin Spor ile Gençlik Komisyonları müşterek Raporu.                  ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

624 Süvari Mahallesi imarın 46080 ada 3 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. ( Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

625 Ahimesut Mahallesi imarın 46057/5, 46059/3 ve 46060/2 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. ( Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

626 Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Mesut ŞAHİNGÖZ’ ün sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

 

 

Meclis Başkanı                                   Katip                             Katip
Enver DEMİREL                          Makbule SEVİNÇ             Günal US

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org