İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2012 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 227
OTURUM : 1
01 EKİM 2012 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

394 İlçemizde kurulan semt pazarlarının üstünün kapatılması.(Emlak İstimlak ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verirdi)

395 14 Kasım Diabet Günü münasebetiyle bu hastalılıktan korunma yollarıyla ile ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi. (Halkla İlişkiler ile Sağlık Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verirdi)

396 Eryaman Mahallesi Atakent 2. Kısım bölgesinde bulunan 273 ve 276 sokaklardaki asfalt tamirlerinin yapılması.(Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)

397 Belediyemizce güreş müsabakaları düzenlenmesi.(Spor ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verirdi)

398 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)

399 25 Eylül 2012 tarihinde hayatını kaybeden Halk Ozanı Neşat ERTAŞ isminin ilçemizdeki bir parka verilmesi.(İmar Islah ve İsimlendirme ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verirdi)

400 İlçemizde uygun görülecek yerlere elektrik,su ve doğalgaz tahsilat bürolarının açılması.(Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)

401 Şeyhşamil Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Türkkonut Anaokulunun arka cephesinde bulunan toprak kaymasıyla ilgili gerekli önlem ve tedbirlerin alınması.(Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)
402 Şeyhşamil Mahallesinde bulun 127. Sokağın trafiğe kapalı olan sokağın trafiğe açılması.(Çevre ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verirdi)

403 Eryaman Bölgesinde önergede bahsi konu çöp sorunuyla ilgili gerekli önlem ve tedbirlerin alınması. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)

404 Engellilere yönelik yetenek yarışmasının düzenlenmesi.(Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)

405 10-16 Kasım Atatürk Haftası münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinliklerin düzenlenmesi.(Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)

406 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulünü oybirliği karar verirdi)

407 Belediyemizin 2013 Mali yılı Bütçesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Bütçe ve Plan Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)

408 Toplam 13 adet yeşil alan dinlenme parkı ve spor alanlarına isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)

409 İmarın 48803 ada 1 sayılı parsel üzerindeki çevre ve rekreasyon alanına isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.  (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)

410 Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmelik Taslağına ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)

411 İstasyon Mahallesi imarın 45849 ada 8 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)

 


Meclis Başkanı                                              Katip                                                                          Katip
Enver DEMİREL                                      Makbule SEVİNÇ                                             Bahadır Ersagun EVCi


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 228
OTURUM : 2
02 EKİM 2012 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

412 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Değiştirmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verirdi)

413 Belediye Meclisinin 04/09/2012 tarih ve 373 sayılı kararı ile Atakent Sosyal Tesisleri binasında ve Eryaman 3 Etap da kreş ve etüt merkezinde çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınacak ücretin yeniden düzenlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.(Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi).

414 Mülkiyeti Devlet Demir Yolları Uhdesinde bulunan Eryaman Optimum Alışveriş Merkezi yanı Etiler Mahallesi Kadastronun 327 nolu parselinden 10.000 m2 alanın kurban satış yeri olarak kiralanmasına ilişkin Başkanlık yazısı.(Değiştirmek kaydıyla kabulüne oybirliğiyle karar verirdi)

415 Güzelkent Mahallesi imarın 18459 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

416 Erler Mahallesi, Yenikent Bahçelievler 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

417 Belediyemiz Halk Ekmek Fabrikasına aktarılan sermaye artırımlarının nerelerde kullanıldığı ve şuan ki Ekmek Fabrikasının genel durumu ve faaliyeti hakkında bilgi verilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon raporu.(Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi).

418 Sonbahar mevsimine gireceğimiz şu günlerde meydana gelebilecek salgın, gribal hastalıklar ve özellikle üst solunum yolu hastalıklarından korunma yollarıyla ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ilişkin Sağlık Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

 

Meclis Başkanı                                    Katip                                           Katip
Enver DEMİREL                        Makbule SEVİNÇ                           Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 229
OTURUM : 3
03 EKİM 2012 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

419 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

420 El ve Yöresel Ürünler Merkezi Bütçe İçi İktisadi İşletmesi - şube değişikliği ve nakline ilişkin Başkanlık Yazısı.(Değiştirmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi)

421 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu yıl dönümü münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

422 Yeni yapılacak inşaatlarda resmi daire, alışveriş merkezleri ve siteler de engelli vatandaşlarımızın günlük yaşam koşullarının kolaylaştırmak amacıyla Belediyemizce yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlem tedbirlerin alınmasına ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyon raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

423 30 Ağustos Mahallesi sınırları içerisinde Belediyemiz tarafından yapılan aydınlatmaların tamir, bakım ve onarımlarının yapılarak faaliyete geçirilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonları müşterek raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

424 Sporun İnsan Hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili broşür ve afişlerin basılmasına ilişkin Spor İle Gençlik Komisyonları müşterek raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

425 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonları müşterek raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

426 Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’in izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Oya IŞIK’ın sözlü önergesi (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)

 

 


Meclis Başkanı                                          Katip                                Katip
Enver DEMİREL                             Makbule SEVİNÇ                 Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 230
OTURUM : 4
04 EKİM 2012 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

427 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

428 Ahi Mesut Mahallesi imarın 46141 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

429 İlçemizde imar planındaki karakol yeri olarak ayrılan yerlerin bir an önce faaliyete geçirilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

430 İlçemizde uygun görülecek parklara kablosuz internet erişim noktaları kurulmasına ilişkin Emlak İstimlak ile Çevre Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

431 Belediye Meclis Toplantı salonun modern çağın getirdiği yeniliklere göre dizayn edilmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile Hesap Tetkik Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 


Meclis Başkanı                                 Katip                                    Katip
Enver DEMİREL                     Makbule SEVİNÇ                   Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 231
OTURUM: 5
05 EKİM 2012 – CUMA   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M:

432 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

433 2012-2013 Futbol sezonunda Etimesgut Belediye Spor Kulübü futbolcularının sakatlık, hastalık vb. durumlarında ilaç ve sarf malzeme ihtiyaçlarının Belediyemizce karşılanmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Spor Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

434 Piyade Mahallesi imarın 45426 ada 4, 7, 8, 11, 15 ve 16 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.)

435 Bağlıca Mahallesi imarın 46712/1 - 46713/1 - 46754/1 ve 46755/1 sayılı ada /  parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.)

436 İstasyon Mahallesi imarın 45849 ada 8 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

437 Ahi Mesut Mahallesi imarın 46141 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

438 İmarın 48803 ada 1 sayılı parsel üzerindeki çevre ve rekreasyon alanına isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

439 Belediye Meclis Üyeleri Sayın Recep DOĞAN, Bahadır Ersagun EVCİ, Eyüp GÖZGEÇ ve Halil HOTOMAN ’ın izinli sayılmalarını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Oya IŞIK sözlü önergesi (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

 

Meclis Başkanı                              Kâtip                                      Kâtip
Enver DEMİREL                  Makbule SEVİNÇ                       Günal US


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 232
OTURUM : 6
08 EKİM 2012 – PAZARTESİ   
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

440 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
441 Belediyemizin 2013 Performans Program Planına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

 


Meclis Başkanı                                     Kâtip                                          Kâtip
Enver DEMİREL                        Makbule SEVİNÇ                            Günal US


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 233
OTURUM : 7
09 EKİM 2012 – SALI   
AÇILIŞ SAATİ: 15:00

G Ü N D E M :

442 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

443 Belediye Meclisinin 04/09/2012 tarih ve 373 sayılı kararı ile Atakent Sosyal Tesisleri binasında ve Eryaman 3. etapta kreş ve etüt merkezinde çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınacak ücretin yeniden düzenlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

444 “9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivaline” katılımı ve katkıları nedeniyle Sayın Mustafa SANDAL’ a Etimesgut halkının şükran duygularına tercüman olması nedeniyle Etimesgut İlçesi “FAHRİ HEMŞEHRİLİĞİ” Beratı verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

Belediyemizin 2013 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu.                  ( Görüşmelere devam edildi.)

 

 

Meclis Başkanı                                  Kâtip                                   Kâtip
Enver DEMİREL                       Makbule SEVİNÇ                    Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 234
OTURUM : 8
10 EKİM 2012 – ÇARŞAMBA   
AÇILIŞ SAATİ: 15:00

G Ü N D E M :

445 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile kara verildi.)
Belediyemizin 2013 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. (Görüşmelere devam edildi.)

 


Meclis Başkanı                                     Kâtip                             Kâtip
Enver DEMİREL                        Makbule SEVİNÇ               Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 235
OTURUM : 9
11 EKİM 2012 – PERŞEMBE   
AÇILIŞ SAATİ: 15:00

G Ü N D E M :

446 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
447 Belediyemizce İlçemizde ikamet eden konuşma bozukluğu yaşayan vatandaşlarımıza yönelik “Kekemelik Eğitim Kursu” verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.                (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
 Belediyemizin 2013 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu.                  ( Görüşmelere devam edildi.)

 


Meclis Başkanı                                       Kâtip                              Kâtip
Enver DEMİREL                           Makbule SEVİNÇ               Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 236
OTURUM : 10
12 EKİM 2012 – CUMA   
AÇILIŞ SAATİ: 15:00

G Ü N D E M :

448 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

449 Oya IŞIK’ ın istifasıyla boşalan Hukuk ve Tarifeler ile Hesap Tetkik Komisyonlarına üye seçilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Yapılan açık oylama neticesinde boşalan her iki komisyona da Belediye Meclis Üyesi Meryem HALAT seçilmiştir.)

450 “9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivaline” katılımı ve katkıları nedeniyle Sayın Mustafa SANDAL’ a Etimesgut halkının şükran duygularına tercüman olması nedeniyle Etimesgut İlçesi “FAHRİ HEMŞEHRİLİĞİ” Beratı verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

451 Belediyemizin 2013 Mali yılı Bütçesine ilişkin Bütçe ve Plan Komisyon Raporu. ( Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde görüşülüp karara bağlanmıştır.)

 


Meclis Başkanı                                       Kâtip                                       Kâtip
Enver DEMİREL                           Makbule SEVİNÇ                       Günal US

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org