İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2012 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 222
OTURUM : 1
03 EYLÜL 2012 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

352 30 Ağustos Mahallesi sınırları içerisinde Belediyemiz tarafından yapılan aydınlatmaların tamir,bakım ve onarımlarının yapılarak faaliyete geçirilmesi (Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verirdi)
353 Sporun İnsan Hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili broşür ve afişlerin basılması (Spor İle Gençlik  Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verirdi)

354 Belediyemiz Halk Ekmek Fabrikasına aktarılan sermaye artırımlarının nerelerde kullanıldığı ve şuan ki Ekmek Fabrikasının genel durumu ve faaliyeti hakkında bilgi verilmesi (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)
355 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi (Eğitim Kültür ve İnsan Hakları  Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verirdi)
356 Sonbahar mevsimine gireceğimiz şu günlerde meydana gelebilecek salgın,gribal hastalıklar ve özellikle üst solunum yolu hastalıklarından korunma yollarıyla ilgili vatandaşlarımızın  bilgilendirilmesi (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)
357 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu yıl dönümü münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi (Sosyal Hizmetler  Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)
358 Yeni yapılacak inşaatlarda resmi daire,alışveriş merkezleri ve siteler de engelli vatandaşlarımızın günlük yaşam koşullarının kolaylaştırılması(Yaşlı ve Engelli  Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)
359 İlçemizde imar planındaki karakol yeri olarak ayrılan yerlerin bir an önce faaliyete geçirilmesi (Araştırma ve İnceleme ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verirdi)
360 İlçemizde uygun görülecek parklara internet kurulması(Emlak İstimlak  ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verirdi)
361 Belediye Meclis Toplantı salonun modern çağın getirdiği yeniliklere göre dizayn edilmesi(Halkla İlişkiler ile Hesap Tetkik  Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verirdi)
362 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliği ile karar verirdi)
363 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi Gereği gelecek yıllara Sari hizmet alımı için Belediye Başkanı ve ilgili birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Sağlıkla ilgili destek hizmeti ) (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)
364 2012-2013 Futbol sezonunda Etimesgut Belediye Spor Kulübü futbolcularının sakatlık, hastalık vb. durumlarında ilaç ve sarf malzeme ihtiyaçlarının Belediyemizce karşılanmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile Spor Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verirdi)
365 Güzelkent Mahallesi imarın 18459 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.( İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verirdi)
366 Topçu Mahallesi 47113 ada 5 sayılı parselinde yapımı bitme aşamasında olan tesise isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu(değiştirme kaydı ile kabulüne oybirliği ile karar verirdi)

 

Meclis Başkanı                                   Katip                              Katip
Enver DEMİREL                     Makbule SEVİNÇ                 Günal US


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 223
OTURUM : 2
04 EYLÜL 2012 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

367 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)
368 Piyade Mahallesi imarın 45426 ada 4,7,8,11,15 ve 16 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itiraza ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile  karar verildi)
369 Bağlıca Mahallesi imarın 46712/1 - 46713/1 - 46754/1 ve 46755/1 sayılı  ada /  parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile  karar verildi)
370  Etimesgut Belediyesi El ve Yöresel Ürünler Merkezi Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek üzere İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne atanan Murat YILMAZ’a yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler  Komisyonuna havalesine oybirliği ile  karar verildi)
371 Topçu Mahallesi imarın 45679 ada 9 sayılı parsele 49 yıllığına verilen intifa hakkının kaldırılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonlarına müşterek  havalesine oybirliği ile  karar verildi)
372 Bağlıca Mahallesi imarın 46978 ada 1 ve 2 sayılı parselleri ile 46979 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP  değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)
373 etiSEM Çocuk Merkezi Kreş ve Bakım Evi ile Etüt Eğitim Merkezi yönergesi ve bu hizmetlerinden faydalanacaklardan alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)

374 Piyade Mahallesi 45345 ada 9 sayılı parselde Belediyemize ait olan 256/1655 m² hissemizin camii alanı olarak kullanılmak üzere, Ankara Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Daire Başkanlığı adına ilgili mevzuatlar çerçevesinde bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin Emlak İstimlâk Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)
375 Belediye Meclis Üyesi Sayın Seyit SARP’ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Recep KARAKOÇ’ un sözlü önergesi (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)
376  Belediye Meclis Üyeleri Sayın Orhan KILIÇ ve Turgut KAYMAK izinli sayılmalarını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Oya IŞIK sözlü önergesi (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)

 

Meclis Başkanı                            Katip                            Katip
Enver DEMİREL                Makbule SEVİNÇ            Günal US
 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 224
OTURUM : 3
05 EYLÜL 2012 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

 

G Ü N D E M :

377 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.(Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)
378 Erler Mahallesi, Yenikent Bahçelievler 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile  karar verildi)
379 İstasyon Mahallesi imarın 47439 ada 3 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile  karar verildi)
380 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi Gereği gelecek yıllara Sari hizmet alımı için Belediye Başkanı ve ilgili birim Müdürlüğüne yetki verilmesine ilişkin (Sağlıkla ilgili destek hizmeti ) Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)
381 2012 - 2013 Eğitim öğretim yılı içerisinde Belediyemizde staj yapacak olan öğrencilere iş ve işlemlere kolay adapte olmak amacıyla eğitim semineri düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi)

 

 

Meclis 1.Başkan V.                                 Katip                         Katip
Yavuz DEMİRCİ                          Makbule SEVİNÇ             Bahadır Ersagun EVCİ

 

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 225
OTURUM : 4
06 EYLÜL 2012 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

 

G Ü N D E M :

382 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)
383 Belediyemizce, İlçemizde ikamet eden şehit ve gazi ailelerinin okuyan öğrencilerine ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yardım yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Sosyal Hizmetler- Bütçe ve Plan ile Hesap Tetkik Komisyonları Müşterek Raporu.(Değiştirmek kaydı ile kabulüne oybirliği ile  karar verildi)
384 Belediyemizce Gençler arası yüzme müsabakası düzenlenmesine ilişkin Spor ile Gençlik Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)

385 Eryaman  Şeyh Şamil Mahallesi 585 sokak (Serdar sokak) araç ve yaya trafiğine açılmasına ilişkin Emlak İstimlâk ile Çevre Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)
386 İlçemizde arızalı, yanmayan ve yeni yapılacak trafik lambalarının tespit edilerek faaliyete geçirilmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)
387 Belediye Meclis Üyeleri Sayın Turgut KAYMAK,Orhan KILIÇ,Halil HOTOMAN ve Bahadır Ersagun EVCİ izinli sayılmalarını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Oya IŞIK sözlü önergesi (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)


Meclis Başkanı                          Katip                           Katip
Enver DEMİREL              Makbule SEVİNÇ            Günal US

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 226
OTURUM : 5
07 EYLÜL 2012 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

 

G Ü N D E M :

388 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)
389 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler günü münasebetiyle özürlü ve engellilerin çevreye uyumsuzluklarının azaltılması rehabilitasyon hizmetlerinin planlanıp yürütülmesi amacıyla gerekli önlem tedbirlerin alınmasına ilişkin Sağlık ile Yaşlılar ve Engelliler Komisyonları Müşterek  Raporu.(Değiştirmek kaydı ile kabulüne oybirliği ile  karar verildi
390 Etimesgut Belediyesi El ve Yöresel Ürünler Merkezi Bütçe İçi İktisadi İşletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek üzere İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne atanan Murat YILMAZ’a yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler  Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)
391 İstasyon Mahallesi imarın 47439 ada 3 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)
392 Topçu Mahallesi imarın 45679 ada 9 sayılı parsele 49 yıllığına verilen intifa hakkının kaldırılmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulünün oyçokluğu ile  karar verildi)
393 Belediye Meclis Üyesi Sayın Eyüp GÖZGEÇ’in izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Oya IŞIK’ın sözlü önergesi (Kabulüne oybirliği ile  karar verildi)

 

Meclis Başkanı                        Katip                               Katip
Enver DEMİREL               Makbule SEVİNÇ           Günal US

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org