İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2012 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 207
OTURUM : 1
04 HAZİRAN 2012 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


 
G Ü N D E M :

238 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

239 İlçemizde bulunan mahalle muhtarlarına (elektrik, su, iletişim vb.) harcamalar için Belediyemizce aylık 500 TL destek sağlanması. (Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

240 Belediyemiz ile Macaristan Estergon Şehri ile kardeş Belediye olunması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

241 Belediyemizce Seyyar satıcılar ve hurdacılarla ilgili gerekli önlem ve tedbirlerin alınması. (Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 242 Bulaşıcı hastalıklarla ilgili halkımızın uyarılması ve gerekli hijyen tedbirlerinin alınması.( Sağlık ile Halkla İlişkiler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

243 Belediyemizce Kene ve diğer haşerelerle mücadele konusunda gerekli çalışmaların yapılması. (Sağlık ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 244 Belediyemizce çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılması.(Gençlik İle Spor Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 245 ÖMMS sınavında başarı gösteren vatandaşlarımıza motivasyon amaçlı gezi düzenlenmesi.( Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 246 Belediyemizce Ramazan ayı içerisinde uygun görülecek alanlara iftar çadırı açılarak iftar yemeği verilmesi.( Emlak İstimlâk - Hesap Tetkik - Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

247 Eryaman Mahallesi Atakent 2. Kısım bölgesinde bulunan 273, 275 ve 276. sokaklarda kaldırım ve tretuvarların tamir bakım ve onarım yapılması. ( Sosyal Hizmetler ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

248 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı sonunda İlçemiz Okullarında 1. 2. ve 3. Olan öğrencilere Belediyemizce uygun görülecek çeşitli hediyeler verilmesi. ( Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

249 Etimesgut İlçesi Hikmet ÖZER Caddesi 47439 ada ve üzerindeki iş merkezinin Sağlık Bakanlığına 25 yıllığına tahsisine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

250 İlçemiz sınırları içerisindeki parklardan birine Tunceli’ de şehit olan Dilay (TURAN ) KERMAN isminin verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 251 İlçemiz sınırları içerisinde Atakent Mahallesi 18197 ada 1 sayılı parselde yapılarak hizmete açılan tesise isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. ( Etimesgut Belediyesi Atakent Sosyal Tesisleri İsminin verilmesine oybirliği ile karar verildi.)

 252 Ahimesut Mahallesi İmarın 46126 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 253 Süvari Mahallesi 1763 sokak 17 nolu gecekondunun yangından dolayı kullanılmaz hale gelmesinden dolayı Belediyemiz imkânları dâhilinde yasa ve mevzuatlar doğrultusunda gecekonduya gerekli tamir, bakım ve malzeme yardımı yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

254 Atakent Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Atakent Sosyal Tesisleri spor salonundan yararlanacaklardan alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 255 Yapracık Mahallesi İmarın 58, 59 ve 48318 ada ve tüm parsellerine ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonun Raporu. (Yeniden İncelenmek Üzere ilgili İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 208
OTURUM : 2
05 HAZİRAN 2012 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


 
G Ü N D E M :

256 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

257 İmar planında karakol alanı olarak ayrılan Piyade Mahallesi 1789 m² yüzölçümlü imarın 45300 ada 1 sayılı parselin imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü adına tahsis yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Emlak İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 258 Ahimesut Mahallesi İmarın 46141 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

259 Altay Mahallesi İmarın 46402 ada 2, 3 ve 4 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itiraza ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

 260 Süvari Mahallesi İmarın 45181 ada 10 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

261 İlçemiz geneli bazı sosyal ve teknik altyapı (KOP) alanları 1/1000 ölçekli UİP değişikline ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

262 Topçu Mahallesi İmarın 18202 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonun Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

263 2012 yılı içerisinde Belediyemiz Orhan Tan Huzurevinde eşleri ile birlikte aynı odada kalacak kişilerden alınacak ücretin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


264 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin (Değişik: R.G.05/11/2011 28106) “ Yıllık Kontrol” başlığı altındaki 10. Madde 1. Fıkrası gereği Belediyemiz sınırları içerisinde her bir asansör tesisinin yıllık periyodik kontrollerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Yeniden incelenmek üzere ilgili Komisyona iadesine oybirliği ile karar verildi.)

265 3 Haziran Türkçenin Resmi Dil Oluşu münasebetiyle Belediyemizce Türkçeyi güzel konuşma eğitim seminerleri düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

266 Ekmek israfının en aza indirilmesi amacıyla Belediyemizce hanımlar arası ekmekle yapılabilecek yemek yarışması düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 209
OTURUM : 3
06 HAZİRAN 2012 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


 
G Ü N D E M :

267 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

268 Belediyemizce gençler arası satranç turnuvası düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyon Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

269 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle engelli vatandaşlarımızın sorunlarının tartışılıp tespit edileceği bir panel düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyon Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


270 30 Ağustos Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mezarlık alanının imar durumuna uygun olarak bakım ve onarımının yapılmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme ile Çevre Komisyonları Müşterek Raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

271 Belediyemizce 26 Haziran uyuşturucuyla mücadele haftası münasebetiyle sigara ve alkolün zararları hakkında bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları, Sağlık ile Gençlik Komisyonları müşterek raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Günal US


 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 210
OTURUM : 4
07 HAZİRAN 2012 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


 
G Ü N D E M:

272 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

273 Belediyemizce geleneksel hale getirilen toplu sünnet şöleninin 2012 yılı içerisinde uygun görülecek bir tarihte tekrar düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler, Hesap Tetkik ile Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
    
274 İlçemizdeki imar planındaki park, yeşil alan ve ağaçlandırma alanlarının biran önce faaliyete geçirilmesine ilişkin Emlak İstimlâk ile Çevre Komisyonları müşterek raporu.       ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

275 Belediyemizce çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla izinsiz olarak el ilanları ve el broşürleri dağıtanlar hakkında yasa ve mevzuatlar çerçevesince Belediye Zabıta Müdürlüğünce gerekli yaptırımların yapılmasına ilişkin Araştırma İnceleme ile Çevre Komisyonları müşterek raporu. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.
)

Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 211
OTURUM : 5
08 HAZİRAN 2012 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


 
G Ü N D E M:

276 Geçen toplantıya ait tutanak özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

277 Ayyıldız Mahallesi İmarın 45992 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

278 Atakent Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Atakent Sosyal Tesisleri spor salonundan yararlanacaklardan alınacak ücretlerin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonun raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

279 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin (Değişik: R.G.05/11/2011 28106) “ Yıllık Kontrol” başlığı altındaki 10. Madde 1. Fıkrası gereği Belediyemiz sınırları içerisinde her bir asansör tesisinin yıllık periyodik kontrollerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

280 Yapracık Mahallesi İmarın 58, 59 ve 48318 ada ve tüm parsellerine ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonun Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

281 Ahimesut Mahallesi İmarın 46126 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonun Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

282 Ahimesut Mahallesi İmarın 46141 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonun Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

283 İlçemiz geneli bazı sosyal ve teknik altyapı (KOP) alanları 1/1000 ölçekli UİP değişikline ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonun Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

284 Altay Mahallesi İmarın 46402 ada 2, 3 ve 4 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme ile Hukuk ve Tarifeler  Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)


Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Günal US

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org