İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2012 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 202
OTURUM : 1
02 MAYIS 2012 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


 
G Ü N D E M :

190            Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Düzeltilmek kaydıyla kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

191     Belediyemizin 2011 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabına ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hesap Tetkik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

192     Belediyemizde çalışan 657 sayılı yasaya tabi Personele yönelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve toplu sözleşme Kanununun değişik 32. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediye Başkanına sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere Belediyemizde en çok üyeye sahip yetkili sendika ile sözleşme yapma yetkisi verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

193     30 Ağustos sınırları içerisinde bulunan mezarlık alanının imar durumuna uygun olarak bakım ve onarımının yapılması.(İmar Islah ve İsimlendirme ile Çevre Komisyonuna müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

194     Piyade Mahallesi imarın 48803 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)


195     Belediyemizce 26 Haziran uyuşturucuyla mücadele haftası münasebetiyle sigara ve alkolün zararları hakkında bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesi. (İnsan Hakları, Sağlık ile Gençlik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

196     Belediyemizce geleneksel hale getirilen toplu sünnet şöleninin 2012 yılı içerisinde uygun görülecek bir tarihte tekrar düzenlenmesi.(Sosyal Hizmetler, Hesap Tetkik ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

197     3 Haziran Türkçenin Resmi Dil Oluşu münasebetiyle Belediyemizce Türkçeyi güzel konuşma eğitim seminerleri düzenlenmesi. (Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)


198     İlçemizdeki imar planındaki park, yeşil alan ve ağaçlandırma alanlarının biran önce faaliyete geçirilmesi. (Emlak İstimlak İle Çevre Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

199     Ekmek israfının en aza indirilmesi amacıyla Belediyemizce hanımlar arası ekmekle yapılabilecek yemek yarışması düzenlenmesi. (Halkla İlişkiler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

200     Belediyemizce gençler arası satranç turnuvası düzenlenmesi. (Spor Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)


201     Belediye bütçesine katkıda bulunmak amacıyla İlçemizde apartman ve sitelerde izinsiz dağıtılan el ilanları ve broşürlerin kayıt altına alınması.(Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonuna Müşterek Havalesine oybirliği ile karar verildi.)

202     10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle engelli vatandaşlarımızın sorunlarının tartışılıp tespit edileceği bir panel düzenlenmesi.( Yaşlılar ve Engelliler Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.)

203     Belediye Meclis Üyesi Sayın Turgut KAYMAK’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Oya IŞIK’ ın sözlü önergesi. Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 203
OTURUM : 2
03 MAYIS 2012 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


 
G Ü N D E M :

204-     Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

205-     2012 yılı içerisinde Belediyemiz Orhan Tan Huzurevinde eşleri ile birlikte aynı odada kalacak kişilerden alınacak ücretin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi)

206-     Belediyemiz ile Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti Kerch Belediyesi ile “Belediyeler Arası Koordinasyon ve Yardımlaşma Uygulaması” çerçevesinde “Kardeş Belediye” olunmasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)


207-     Belediyemizce Bosna Hersek’ e 01-04 Haziran 2012 tarihleri arasında Belediyemizden üst düzey yöneticilerin katılacağı gezi düzenlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

208-     Belediye Meclisinin 02/02/2012 tarih ve 76 sayılı kararı ile Sözleşmeli Personellerden “Ekonomist” kadrosunda bulunanlara ödenecek ücretin yeniden belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

209-     Ahimesut Mahallesi imarın 46116 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi)

210-     Alsancak Mahallesi ve Süvari Mahallesindeki iki adet yeşil alan, dinlenme parkı ve spor alanlarına isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)

211-     12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası Münasebeti ile Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi)


Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Bahadır Ersagun EVCİ    Günal US               
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 204
OTURUM : 3
04 MAYIS 2012 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

 212 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.  (Kabulüne oy birliği ile karar verildi.)

213 Belediyemizce İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitim seminerleri düzenlenmesine ilişkin Sağlık Komisyon Raporu. (Kabulüne oy birliği ile karar verildi.)

214 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında program ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Eğitim Kültür Komisyon Raporu. (Kabulüne oy birliği ile karar verildi.)


215 İstasyon Mahallesi 2345 sokağın üst kısmında toprak kayması sonucu bölgede bulunan baz istasyonu ve terk edilmiş gecekondularla ilgili gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oy birliği ile karar verildi.)

216 İlçemizdeki parklarda bulunan spor ve oyun aletlerinin bakım ve onarımının yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oy birliği ile karar verildi.)

217 Şeyh Şamil Mahallesindeki Sokak kaldırımlarının tamir ve bakımlarının yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oy birliği ile karar verildi.)


218 Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde uygun görülecek alana semt pazarı kurulmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oy birliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Bahadır Ersagun EVCİ
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 205
OTURUM : 4
07 MAYIS 2012 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :

219 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

220 Yapracık Mahallesi İmarın 58, 59 ve 48318 ada ve tüm parsellerine ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine karar verildi.

221 Topçu Mahallesi İmarın 18202 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine karar verildi.


222 Belediyemizin 2011 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabına ilişkin Hesap Tetkik Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

223 Belediye Meclis Üyesi Sayın Aydın Özel’ in izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis üyesi Sayın Ayhan YILMAZ’ ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

224 Piyade Mahallesi imarın 48803 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

225 Eryaman bölgesi Tunahan Mahallesi Ertuğrulbey Caddesi üzerinde Atakent 1nci site girişi önünde çöken asfaltla ilgili gereğinin yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

226 Alsancak Mahallesinde önergede bahse konu yere üst geçit veya hız kesici kasis yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Bahadır Ersagun EVCİ
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 206
OTURUM : 5
08 MAYIS 2012 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 10:00


 G Ü N D E M :

227 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

228 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin (Değişik: R.G.05/11/2011 28106) “ Yıllık Kontrol” başlığı altındaki 10. Madde 1. Fıkrası gereği Belediyemiz sınırları içerisinde her bir asansör tesisinin yıllık periyodik kontrollerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı Hukuk kve tarifeler komisyonuna havalesine oyçokluğu ile karar verildi.)

229 Etimesgut Belediyesi El ve Yöresel Ürünler Merkezi bütçe içi iktisadi işletmesi Şube açılışı ile iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla ilgili birime yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.  (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

230 Etimesgut Belediyesi El ve Yöresel Ürünler Merkezi iktisadi işletmesi Merkez değişikliği ve nakli talebine ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

231 İlçemizdeki Parklara güvenlik kamera sistemi takılmasına ilişkin Emlak İstimlâk ile Çevre Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

232 İlçemizde hasar gören yolların ve kaldırımların bakım ve onarımlarının yapılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler ile Hesap Tetkik Komisyonları Müşterek Raporu.(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

233 Belediyemizce gençler arası yüzme müsabakası düzenlenmesine ilişkin Spor ile Gençlik Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

234 29 Mayıs İstanbul’ un Fethinin yıldönümü münasebetiyle Belediyemizce İstanbul’ a gezi düzenlenmesine ilişkin İnsan Hakları İle Bütçe ve Plan ile Halkla İlişkiler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

235 08 Mayıs Anneler Günü Münasebetiyle Belediyemizce Programlar ve Etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler İle Yaşlılar ve Engelliler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

236 İlçemizde uygun görülecek yerlere yeni hayvan barınakları yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme - Hukuk ve Tarifeler ile Sağlık Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

237 Belediyemizde çalışan 657 sayılı yasaya tabi Personele yönelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve toplu sözleşme Kanununun değişik 32. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediye Başkanına sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere yasa ve mevzuatlar çerçevesinde Belediyemizde en çok üyeye sahip yetkili sendika ile sözleşme yapma yetkisi verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


Meclis 1.Başkan V.    Katip    Katip
Yavuz DEMİRCİ    Makbule SEVİNÇ    Günal US
 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org