İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2012 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 197
OTURUM : 1
02 NİSAN 2012 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


 
G Ü N D E M :

144     Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

145     Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği Belediye Meclisi çalışmalarına yardımcı olmak üzere İhtisas Komisyonları oluşturulması ve bu Komisyonlara üye seçilmesi, seçilen bu üyelerin görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Açık oylama neticesinde teklif edilen Meclis Üyeleri ilgili İhtisas Komisyonlarına oybirliği ile seçilmişlerdir.)

146     Belediye Meclisi içinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereği 3 Daimi Encümen Üyesi seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Gizli oylama neticesinde Belediye Meclis Üyeleri Sayın Turgut KAYMAK, Günal US, Makbule SEVİNÇ seçilmişlerdir.


147     İlçemizde yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın faydalanması amacıyla 1 adet 6 kişilik binek tipi, 1 adet ambulans tipi olmak üzere toplam 2 adet golf aracının Belediyemizce alınarak Prof. Dr. Celal ERTUĞ Etimesgut Devlet Hastanesine verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.  ( Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)
 
148     Belediye Meclisinin 02/02/2012 tarih ve 76 sayılı kararı ile Sözleşmeli Personellerden “Ekonomist” kadrosunda bulunanlara ödenecek ücretin yeniden belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

149     Tunahan Mahallesi imarın 45882 ada 6 sayılı parseli ve 45878 ada ve 2 sayılı parsellerinde  1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

150     12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası Münasebeti ile Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi. (Sağlık Komisyonuna havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

151     İstasyon Mahallesi 2345 sokak üst kısmında toprak kayması sonucu bölgede bulunan baz istasyonu ve terk edilmiş gecekondularla ilgili gerekli önlemlerin alınması. Komisyonuna havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

152     Parklara güvenlik kamera sistemi takılması. (Emlak İstimlak ile Çevre Komisyonlarına Müşterek havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

153     İlçemizde hasar gören yolların ve kaldırımların bakım ve onarımlarının yapılması. (Sosyal Hizmetler ile Hesap Tetkik Komisyonlarına Müşterek havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

154     19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında program ve etkinlikler düzenlenmesi.(Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

155     Belediyemizce gençler arası yüzme müsabakası düzenlenmesi. (Spor ile Gençlik Komisyonlarına Müşterek havalesine Oybirliği ile karar verildi.)


156     29 Mayıs İstanbul’ un Fethinin yıldönümü münasebetiyle Belediyemizce İstanbul’ a gezi düzenlenmesi. (İnsan Hakları İle Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

157     08 Mayıs Anneler Günü Münasebetiyle Belediyemizce Programlar ve Etkinlikler düzenlenmesi. (Sosyal Hizmetler İle Yaşlılar ve Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

158     İlçemizdeki parklarda bulunan spor ve oyun aletlerinin bakım ve onarımının yapılması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

159     Şeyh Şamil Mahallesindeki Sokak kaldırımlarının tamir ve bakımlarının yapılması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

160     Belediyemizce İşçi sağlığı iş güvenliği ile ilgili eğitim seminerleri düzenlenmesi. (Sağlık Komisyonuna havalesine Oybirliği ile karar verildi.)


161     İlçemizdeki başıboş hayvanların toplanarak yeni hayvan barınakları yapılması. (Araştırma ve İnceleme Hukuk tarifeler ile Sağlık Komisyonlarına müşterek havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

162     Yavuz Selim Mahallesi sınırları içerisinde uygun görülecek alana semt pazarı kurulması. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine Oybirliği ile karar verildi.)


163      Eryaman Ertuğrul Caddesi üzerinde Atakent 1nci site girişi önünde çöken asfaltla ilgili gereğinin yapılması. (Çevre Komisyonuna havalesine Oybirliği ile karar verildi.)

164     Alsancak Mahallesinde önergede bahse konu yere üst geçit veya hız kesici kasis yapılması. (Çevre Komisyonuna havalesine Oybirliği ile karar verildi.)


Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Günal US
           

    T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 198
OTURUM : 2
03 NİSAN 2012 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


 
G Ü N D E M :

165     Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

166     5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereği kadro iptal – ihdasına ilişkin Başkanlık yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

167     Piyade Mahallesi imarın 45426 ada 4, 7, 8, 11, 15 ve 16 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.)

168     Ayyıldız Mahallesi imarın 45954 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

169     Ahimesut Mahallesi imarın 46115 ada 2 ve 7 sayılı parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

170     Ahimesut Mahallesi İmarın 46147 ada 5 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.)

171     20-26 Nisan Kutlu Doğum Haftası Münasebeti ile programlar ve etkinlikler düzenlenmesi ayrıca programa iştirak eden vatandaşlarımıza gül dağıtılmasına ilişkin İnsan Hakları Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

172     Hızlı tren seferleri ile ilgili İlçemizin gerek turizm gerekse ticari anlamda cazip hale getirilmesi için Hızlı tren güzergâhında bulunan binaların dış cephelerinin daha modern hale getirilmesi, güzergâhta bulunan Belediyemize ait yeşil alanların faaliyete geçilmesi, tren güzergâhında ilçemizi tanıtan afiş ve reklam çalışmalarının yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

173     İlçemizde semt pazar yerlerinin üstlerinin kapatılmasına ilişkin Emlak İstimlâk Komisyon Raporu.  (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 199
OTURUM : 3
04 NİSAN 2012 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


 
G Ü N D E M :

174     Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

175     Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Nene Hatun Parkının aydınlatmalarının bakım ve onarımının yapılmasına ilişkin Çevre Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

176     İlçemiz Hikmet Özer Caddesi ve buna bağlanan sokaklarda trafik sorunlarının en aza indirilmesi amacı ile bazı yolların tek yön yapılması bazı yollarında belli saatlerde trafiğe kapatılması için gerekli trafik işaretlerinin yapılmasına ilişkin Halkla İlişkiler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 200
OTURUM : 4
05 NİSAN 2012 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


 
G Ü N D E M :

177     Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

178     Ahimesut Mahallesi imarın 46116 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

179     İlçemizde kurulan semt pazarlarına kamera sistemi kurulmasına ilişkin Hesap Tetkik ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

180     Belediyemizce İlçe esnafımız ile Zırhlı Birlikler Eğitim ve Okul Tümen Komutanlığı ile istişare yapılarak burada yaşayan askeri personelle vatani görevini ifa eden askerlerimizin ihtiyaçlarını daha ekonomik halde çözülmesi hem de küçük işletmecilerimizin ticari potansiyellerinin arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

181     Gençler arası atletizm müsabakaları düzenlenmesine ilişkin Gençlik ile Spor Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

182     23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile programlar ve etkinlikler düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler ile Eğitim Kültür Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


183     İlçemizde yaşayan Engelli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda sinema etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler ile Bütçe Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

184     1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası münasebeti ile yaşlı ve engellilere yönelik sağlık taraması yapılmasına ilişkin Sağlık ile Bütçe Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


185     Tunahan Mahallesi imarın 45882 ada 6 sayılı parseli ve 45878 ada ve 2 sayılı parsellerinde  1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

186     5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediye Meclisinin 02/01/2012 tarih ve 15 sayılı kararı ile kurulan Denetim Komisyonunca Belediyemizin 2011 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi ile ilgili hazırlanan raporun Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği Meclis Başkanlığına sunulması ve Meclisin bilgilendirilmesi. (Okunarak yasal hüküm yerine getirilmiştir.)

Meclis Başkanı    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Makbule SEVİNÇ    Bahadır Ersagun EVCİ
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 201
OTURUM : 5
06 NİSAN 2012 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


 
G Ü N D E M :

187     Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

188     Alsancak Mahallesi ve Süvari Mahallesindeki iki adet yeşil alan, dinlenme parkı ve spor alanlarına isim verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

189     5393 sayılı Belediye yasasının 19. ve 56. maddeleri gereği Belediyemizin 2011 yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Başkanlık yazısı. ( 16 Kabul 21 Re d oyuna karşı ¾ çoğunluk olan 29 Meclis Üyesinin Red oyuna ulaşılamadığından Faaliyet Raporu ibra olmuştur.)

Meclis Başkanı    Meclis 1. Başkan V.    Katip    Katip
Enver DEMİREL    Yavuz DEMİRCİ    Makbule SEVİNÇ    Günal US
 

 

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org