İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2012 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 182
OTURUM :   1
02 OCAK 2012 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M                     :

1-    Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

2-        Yeşilova Mahallesi imarın 47539 ada 1 sayılı parselinde imar plan değişikliği yapılması. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

3-        2012 yılı içerisinde engellilere yönelik gezi organizasyonu düzenlenmesi. (Yaşlılar ve Engelliler ile Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

4-        Eryaman bölgesi ile Etimesgut merkez arasındaki ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması. (Araştırma İnceleme ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

5-        Eryaman Mahallesi Atakent 2. Kısımda önergede bahse konu yere ağaç dikilmesi.(Sosyal Hizmetler ile Emlak İstimlak Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

6-        Ahimesud bulvarı, Elvan mezarlığı yanında bulunan otoban köprüsünün yan duvarlarının ilçemize yakışır bir şekilde dizayn edilmesi. (Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

7-        Belediyemizce gençlerimize çevre bilincini kazandırmak amacıyla seminerler düzenlenmesi. (Çevre Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

8-        Belediyemizce liseler arası basketbol turnuvası düzenlenmesi. (Gençlik – Spor – Bütçe ve Plan Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

9-        Evlerinde ve işyerlerinde ihtiyaç fazlası eşyaların toplanarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması. (Halkla İlişkiler ile İnsan Hakları Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

10-        Engellilere ve yaşlılara yönelik el becerisi ve zeka gelişimi ile ilgili telepatilerin verilmesi. (Yaşlılar ve Engelliler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

11-        Uygun görülecek parkların engellilere göre dizayn edilmesi. (Emlak ve İstimlak Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

12-        Şeker Fabrikasında üretim yapılan zamanda meydana gelen kokunun giderilmesi için araştırma yapılması. (Sağlık Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


13-        Vatandaşlarımızın yaya kaldırımlarını kullanmaları için levhalar asılması, internet sayfasından bilinçlendirilmesi ve kaldırımların araçlar tarafından işgalinin engellenmesi için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması. (Önergenin değiştirilmesi akabinde Halkla İlişkiler ile Hesap ve Tetkik Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

14-        Belediyemiz personeline ve vatandaşlarımıza sivil savunmanın önemini anlatan seminerler düzenlenmesi. (Eğitim Kültür Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


15-        5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemizin 2011 yılına ait Gelir ve Giderleri ile Hesap ve İşlemlerinin denetimi için Belediye Meclisi içinden 3 veya 5 kişiden oluşmak üzere denetim Komisyonu kurulması için üye seçilmesi ve seçilecek bu üyelere ödenecek ücretin tespitine ilişkin Başkanlık yazısı.(Yapılan gizli oylama neticesinde Sayın Seyit SARP, Cennet ÖZCAN, Nuri SOYLU, Oya IŞIK ve Aydın ÖZEL seçilmişlerdir.)

16-        2012 Mali Yılı Bütçe Döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

17-        Belediyemizde 2012 yılı içerisinde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

18-        Ahi Mesut Mahallesi İmarın 46055 ada 6 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

19-        Bağlıca Mahallesi İmarın 46888 ada 1 sayılı parseli ile 46889 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

20-        Etimesgut Kent Konseyi çalışma grupları tarafından alınan kararlara ilişkin Başkanlık Yazısı.(Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)


Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US


 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 183
OTURUM :   2
03 OCAK 2012 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M                     :

21-        Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

22-        Ahimesud Mahallesi imarın 46167 ada 2 ve 3 nolu parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı.(İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

23-        5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesine istinaden hazırlanan engelsiz kent projesine ilişkin Başkanlık Yazısı.(Hukuk ve Tarifeler ile Yaşlılar ve Engelliler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

24-        Elvan Mahallesi 3332 m2 yüzölçümlü imarın 46002 ada 1 sayılı cami yeri olarak ayrılan parselin amacı doğrultusunda kullanılmak üzere hazine adına kayıt yaptırılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.(Emlak İstimlak ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına müşterek havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

25-        İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 6 Adet yeşil alan, dinlenme parkı ve spor alanına isim verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


26-        2012 Mali Yılı Bütçe Döneminde Nikah Akitlerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

27-        2012 Mali Yılı Bütçe Döneminde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15, 21, 56 ve 84. Maddeleri gereği İlan Reklam Vergisi, İşgal Harcı ve Eğlence Vergilerinden alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

28-        2012 Mali Yılı Bütçe döneminde maktu para ceza oranlarının tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 184
OTURUM :   3
04 OCAK 2012 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                     :29        Belediye Meclis Üyesi Sayın Bahadır Ersagun EVCİ’nin izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

30        Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti.  (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

31        Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerine (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 453.00 TL fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

32        2012 Mali Yılı Bütçe döneminde Belediyemize ait çeşitli iş makinelerinin ücreti  mukabilinde kiralanmasından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Başkanlık Yazısı. (Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

33        Altay Mahallesi İmarın 48299 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.)

34    Öğrencilere yönelik çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenlenmesine ilişkin Spor Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


35        6-11 Ocak Enerji Tasarruf Haftası münasebeti ile seminer düzenlenmesine ilişkin Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

36        Bağlıca Mahallesi 35 metrelik anayolun ortasında kalan elektrik direklerinin ilgili kurum ile istişarelere geçilerek faaliyete geçirilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

37        25-31 ocak Dünya Cüzzam Günü ve Haftası münasebeti ile bilgilendirme amaçlı seminer düzenlenmesine ilişkin Halkla İlişkiler ile Sağlık Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

38        Okul Kantinlerinin daha sık denetlenmesinin ve engellilere yönelik dizayn edilmesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler ile Eğitim Kültür Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US


 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 185
OTURUM :   4
05 OCAK 2012 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M                     :

39-        Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

40-        İmar Planındaki ticaret alanlarının biran önce faaliyete geçirilmesine ilişkin Emlak İstimlak ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

41-        İlçemizdeki parkların aydınlatılmasında kullanılmak üzere güneş enerjisi sistemi yapılmasına ilişkin Hesap Tetkik ile Araştırma ve İnceleme Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

42-        2011-2012 Eğitim Öğretim yılı ilk yarısında takdir belgesi alan öğrencilere uygun görülecek hediyeler verilmesine ilişkin Bütçe ve Plan ile Gençlik Komisyonları müşterek Raporu. (değiştirilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


43-        Belediye Meclis Üyesi Sayın Recep DOĞAN’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US
 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM    : 186
OTURUM :   5
06 OCAK 2012 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M                     :

44         Belediye Meclis Üyesi Turgut KAYMAK’ın izinli sayılmasına dair yazılı önergesi (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

45        Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

46        Şaşmaz Oto Sanayi Sitesinde terk edilen hurda ve sahipsiz araçların toplanmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

47        İlçemizdeki sebil çeşmelerin bakım tamir ve onarım işlerinin yapılmasına ilişkin İnsan Hakları ile Çevre Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)


48        Etimesgut merkez ve Eryaman arasında yeni bağlantı yollarının açılması ve yeni ulaşım hatlarının verilmesine ilişkin Araştırma ve İnceleme – Çevre – İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonları müşterek Raporu. (Düzeltilmek kaydıyla Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

49        Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Futbol Takımı, Judo Takımı, Masa Tenisi Takımı ve kurulacak ve kurulan diğer spor dallarında Ulusal ve Uluslar arası ferdi veya Takım Müsabakalarında dereceye giren Sporculara ve antrenörlere para ödülü verilmesine ilişkin Spor – Hukuk ve Tarifeler – Bütçe ve Plan Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

50        2012 Mali Yılı Bütçe Döneminde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Hizmet karşılığı alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

51        Belediyemizde 2012 yılı içerisinde tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personellere ödenecek ücretin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Komisyona iadesine oybirliğiyle karar verildi.)

52        Elvan Mahallesi 3332 m2 yüzölçümlü imarın 46002 ada 1 sayılı ibadethane olarak ayrılan parselin amacı doğrultusunda kullanılmak üzere hazine adına kayıt yaptırılmasına ilişkin Emlak İstimlak ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliğiyle karar verildi.)

53        Yeşilova Mahallesi imarın 47539 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği yapılmasına ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oyçokluğu karar verildi.)

54        Ahi Mesut Mahallesi İmarın 46055 ada 6 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oyçokluğu karar verildi.)

55        Bağlıca Mahallesi İmarın 46888 ada 1 sayılı parseli ile 46889 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oyçokluğu karar verildi.)

56        Ahimesud Mahallesi imarın 46167 ada 2 ve 3 nolu parsellerinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne Oyçokluğu karar verildi.)

57        2012 Mali Yılı Bütçe Döneminde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 60, 77, 84 ve 97. Maddeleri gereği Hafta Tatil Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Harçlarından alınacak ücretlerin tespitine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu. (Kabulüne Oyçokluğu karar verildi.)

Meclis Başkanı            Katip                Katip
Enver DEMİREL            Makbule SEVİNÇ        Günal US
 

 

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org