İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

2012 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi (Ulaşmak İstediğiniz Meclis Kararına Tıklayınız)

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 212
OTURUM : 1
02 TEMMUZ 2012 – PAZARTESİ
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

285 Belediye Meclis Üyesi Sayın Yavuz DEMİRCİ’ nin izinli sayılmasına dair yazılı önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

286 Belediye Meclis Üyeleri Sayın Oya IŞIK ve Eyüp GÖZGEÇ’ in izinli sayılmalarını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Bahadır Ersagun EVCİ’ nin sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

287 Belediyemizce İlçemizde yaşayan Engellilere yönelik sağlık taraması yapılması.( Yaşlılar ve Engelliler İle Sağlık Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

288 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Belediyemizce program ve etkinlikler düzenlenmesi. ( Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

289 Belediyemizce Ramazan ayı içerisinde uygun görülecek alana açık hava sineması kurulması. (Halkla İlişkiler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

290 Belediyemizce tarihi geçmemiş ve kullanılmayan ilaçlar toplatılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara doktor gözetiminde verilmesi.( Araştırma ve İnceleme ile Sağlık Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

291 Belediyemizce İlçemizde uygun görülecek yerlere dijital billboardlar konulması.( Emlak İstimlâk Hesap Tetkik ile Bütçe ve plan Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

292 Belediyemizce deprem anında neler yapılacağı ve depremden korunma yollarıyla ilgili eğitim semineri düzenlenmesi.( Sosyal Hizmetler ile Çevre Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

293 Belediyemizce gençler arası futbol turnuvası düzenlenmesi.(Spor ile Gençlik Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

294  Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

295  Etimesgut Kent Konseyi çalışma grupları tarafından alınan kararlara ilişkin Başkanlık Yazısı. (Araştırma ve İnceleme- Çevre- İmar Islah ve İsimlendirme- Eğitim Kültür ve Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına Müşterek havalesine oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı Katip Katip
Enver DEMİREL Makbule SEVİNÇ Günal US

 


T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 213
OTURUM : 2
03 TEMMUZ 2012 – SALI
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

296 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

297 Süvari Mahallesi İmarın 45181 ada 10 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

298 İlçemiz sınırları içerisindeki parklardan birine Tunceli’ de şehit olan Dilay (TURAN ) KERMAN isminin verilmesine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

299 Ayyıldız Mahallesi İmarın 45992 ada 1 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifine ilişkin İmar Islah ve İsimlendirme Komisyon Raporu. (Kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.)

300 Belediyemiz ile Macaristan Estergon Şehri ile kardeş Belediye olunmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

301 ÖMSS sınavında başarı gösteren vatandaşlarımıza motivasyon amaçlı gezi düzenlenmesine ilişkin Yaşlılar ve Engelliler Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

302 İmar planında karakol alanı olarak ayrılan Piyade Mahallesi 1789 m² yüzölçümlü imarın 45300 ada 1 sayılı parselin imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü adına tahsis yapılmasına ilişkin Emlak İstimlâk Komisyon Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

303 Belediye Meclis Üyeleri Sayın Eyüp GÖZGEÇ ve Orhan KILIÇ’ ın izinli sayılmalarını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Oya IŞIK’ ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

304 Belediye Meclis Üyesi Sayın Halil HOTAMAN’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Nuri SOYLU’ nun sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Meclis Başkanı Katip Katip
Enver DEMİREL Makbule SEVİNÇ Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 214
OTURUM : 3
04 TEMMUZ 2012 – ÇARŞAMBA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

305 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

306 İlçemizde bulunan mahalle muhtarlarına (elektrik, su, iletişim vb.) harcamalar için Belediyemizce aylık ¨500 destek sağlanmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve Plan Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

307 Belediyemizce Seyyar satıcılar ve hurdacılarla ilgili gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin Araştırma ve İnceleme ile Çevre Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

308 Bulaşıcı hastalıklarla ilgili halkımızın uyarılması ve gerekli hijyen tedbirlerinin alınmasına ilişkin Sağlık ile Halkla İlişkiler Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Belediye Başkan V. Katip Katip
Hamit YAVUZ Makbule SEVİNÇ Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 215
OTURUM : 4
05 TEMMUZ 2012 – PERŞEMBE
AÇILIŞ SAATİ: 18:00

G Ü N D E M :

309 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti(Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

310 Belediye Meclis Üyesi Sayın Hüseyin YALINKILIÇ’ ın izinli sayılmasını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Oya IŞIK’ ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

311 Belediyemizce Kene ve diğer haşerelerle mücadele konusunda gerekli çalışmaların yapılmasına ilişkin Sağlık ile Çevre Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

312 Belediyemizce çeşitli branşlarda yaz spor okulları açılmasına ilişkin Gençlik İle Spor Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

313 Belediyemizce Ramazan ayı içerisinde uygun görülecek alanlara iftar çadırı açılarak iftar yemeği verilmesine ilişkin Emlak İstimlâk - Hesap Tetkik - Hukuk ve Tarifeler ile Bütçe ve plan Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

Belediye Başkan V. Katip Katip
Hamit YAVUZ Makbule SEVİNÇ Günal US

 

T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE MECLİSİ
OLAĞAN TOPLANTISI
BİRLEŞİM: 216
OTURUM : 5
06 TEMMUZ 2012 – CUMA
AÇILIŞ SAATİ: 18:00


G Ü N D E M :
314 Geçen Toplantıya ait Tutanak Özeti. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

315 Belediye Meclis Üyesi Sayın Recep KARAKOÇ’ Un izinli sayılmasını isteyen Belediye Başkan Vekili Sayın Hamit YAVUZ’ un sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

316 Belediye Meclis Üyeleri Sayın Turgut KAYMAK, Orhan KILIÇ, Nuri SOYLU ve Mesut ŞAHİNGÖZÜ’ ün izinli sayılmalarını isteyen Belediye Meclis Üyesi Sayın Oya IŞIK’ ın sözlü önergesi. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

317 Toplam 6 adet yeşil alan, park ve spor alanlarına isim verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı. (İmar Islah ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.)

318 Eryaman Mahallesi Atakent 2. Kısım bölgesinde bulunan 273, 275 ve 276. sokaklarda kaldırım ve tretuvarların tamir bakım ve onarım yapılmasına ilişkin Sosyal Hizmetler ile Çevre Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)

319 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı sonunda İlçemiz Okullarında 1nci 2nci ve 3ncü Olan öğrencilere Belediyemizce uygun görülecek çeşitli hediyeler verilmesine ilişkin Eğitim Kültür ile İnsan Hakları Komisyonları Müşterek Raporu. (Kabulüne oybirliği ile karar verildi.)


Belediye Başkan V. Katip Katip
Hamit YAVUZ Makbule SEVİNÇ Günal US

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr