İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
LEVENT BOZKURT

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kuruluşu

Kuruluşu

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; müdür ve fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır;

  • Belediye birimlerinin her türlü faaliyetini sözlü, yazılı ve görüntülü basın-yayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak, bunun için basın toplantıları düzenlemek, fotoğraf ve kamera çekimi, afiş, haber bülteni hazırlayıp yayınlamak, ilgili basın kuruluşlarına ulaştırarak yayınlatmak, duyurular yapmak,
  • Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, görüntülü ve yazılı basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yapmak, bu haberlerin kupür, fotoğraf, slayt ve kasetlerini temin ederek cins ve konularına göre sınıflayarak arşivlenmesini sağlamak,
  • Halkla ilişkilerin geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, bu amaçla toplantı, anket, ziyaret, tanıtım ve benzeri faaliyetleri yapmak, iş takibi, ziyaret ve benzeri sebeplerle belediyeye gelenlerin sorunlarının hızlı ve tam olarak çözülmesi için gerekli çalışmaları koordine etmek, bu hizmetle ilgili olarak görevlendirmeler yapmak,
  • Belediyeye gelen vatandaşların, istek, şikayet ve taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
  • Belediye faaliyet ve fonksiyonları ile ilgili her türlü yayın, dokümantasyon iş ve işlemlerini yapmak- yaptırmak, Bölge halkının eğitimine ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak yayınların ücretsiz dağıtımını ve ulaşımını sağlamak.
  • Belediye web sitesinde bulunan haber bülteni ve fotoğrafları güncellemek, yapılan faaliyet ve organizasyonların görüntülü kayıtlarını tutmak ve fotoğraflamak, Belediye Meclisi toplantılarının video arşivini tutmak, anons CD’lerini hazırlamak, hazırlatmak,

Çalışma Şekli

Müdürlük görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütmek amacı ile en fazla 5 adet fonksiyonel birim/servis Başkan onayı ile kurulabilir. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr