İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
FİKRET GÖZÜOĞLU

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü; Müdür, şef ve fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır;

  1. Belediyenin hizmet sınırları dahilinde yol, köprü, kaldırım, bordür, tretuar v.b. yapım, onarım ve bakım hizmetleriyle ilgili yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, belediye başkanının onayına sunmak, yapılmasına müsaade edilenleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,
  2. Çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, araç, binek aracı, iş makineleri ile yedek parça ve diğer ihtiyaçların teknik şartnamelerini hazırlayarak- hazırlatarak teminini sağlamak,
  3. Belediyeye ait  araç-gereç ve iş makinelerinin tamir, bakım, onarım boya ve kaporta işlerini yapmak, sevk etmek, bu amaçla ihtiyaç duyulan yedek parçaları tedarik etmek, mal ve hizmetleri piyasa araştırması yaparak satın almak, akaryakıt, madeni yağ ve antifriz ihtiyacını karşılamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, bunlarla ilgili giriş çıkış kayıtlarını tutarak, takip etmek, hasar-arızalarını belirleyerek sonuçlandırmak,
  4. Belediyenin (hizmet binaları v.b. dahil), imkanlar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tamir, bakım, onarım iş ve işlemlerini yapmak, yapılmasını sağlamak,
  5. Cadde ve sokaklarda meydana gelen su ve kanal hasarlarının imkanlar dahilinde tamir ve bakımını yapmak,
  6. Fen İşleri Müdürlüğünün programına alınan her türlü inşaat, bakım, onarımla ilgili keşif-ihale, etüt-proje, kontrol-kesin hesaplarını hazırlamak-hazırlatmak, yeni projeler üretmek,ilgili firma-firmalarla sözleşme yapmak ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
  7. Gecekondu veya  Başkanlık makamınca uygulanması istenen projelerin ihale iş ve işlemlerini yapmak, sonuçlanmasını sağlamak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ihale yapmak, kanunen yerinde korunması mümkün olmayan binaların yıkım işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

Çalışma Şekli

Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için sorumlu birimler, en fazla 10 adet fonksiyonel birim/servis Başkanlık onayı ile kurulabilir. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr