İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu

HALK GÜNLERİMİZ

ETİMESGUT BELEDİYESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUMA KANUNUNA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. 
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Fotoğraflara Ulaşmak İçin Aşağıdaki linke tıkladığınızda KİŞİSEL VERİLERİN KORUMA KANUNUNU (KVKK) kabul etmiş sayılırsınız.

    
 
Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr