İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
CİHANGİR BURAK KOYAK

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; müdür, şef ve müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

·  Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir
1) Yetişkin / çocuk; halk eğitimi, okul dışı eğitim, radyo, televizyon ile ilgili eğitimleri düzenlemek, kreşler açmak, olgunlaşma kursları düzenlemek, yeni tutum, davranış ve usullere uyumunda yardımcı olmak, halkın gazete, radyo, televizyon vb kitle haberleşme araçlarından faydalanılarak eğitilmelerini sağlamak ve sosyal faaliyetlerden halkı haberdar etmek ve ilgili hizmetleri yapmak ve ya yaptırmak,
2) Spor tesisleri kurmak, spor faaliyetleri organize etmek, öğrenci ve gençlere yönelik spor yarışmaları düzenlemek, ilçe sınırları içersinde sporun ve sporcunun gelişmesine katkı sağlayıcı, halkı spora özendirici çalışmalar yapmak, belediye personeli ve halkın spor faaliyetleri ile ilgili her türlü çalışmalarını koordine etmek, gerekli durumlarda profesyonel destek sağlamak veya sağlattırmak,
3) Turizm rehberlik büroları açmak, İlçenin tarihi ve turistik yerlerini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak veya bulundurmak,
4) Farklı sosyal kesimlerden gelen bir bölgeye yerleşen halkın kültürel ve folklorik özelliklerini araştırarak ortak bir hemşerilik anlayışı kazandırmak, kent yaşamlarına uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
5)  Çocuklar ve gençleri Zaralı ve tehlikeli alışkanlıklardan korumak amacıyla ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğine gitmek. halka okuma alışkanlığı kazandırıp, ruhen ve fikren gelişimine imkan sağlamak, sabit ve gezici kütüphaneleri kurmak, anket çalışmaları yapmak, çeşitli meslek edindirme ve hobi kursları açmak veya açılması ile ilgili hizmetleri almak,
6) Milli kültürümüzün temel değerlerinden Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Halk Oyunları ve geleneksel el sanatlarının yaşatılması, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimize aktarılması amacıyla korolar ve ekipler oluşturmak , “Belediye Konservatuarı” kurmak veya kurdurmak,
7) Kent halkının ihtiyaç duyduğu sosyal, kültürel, eğitsel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlemek, belirli gün, hafta kutlamaları, törenle açılışlarla ilgili organizasyonlar yapmak ve yaptırmak,
8) Belediyemiz imkânları dâhilinde ilçemizde ki yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın çocuklarına eğitim araç ve gereçleri kapsamında yardımlar yapmak, kimsesiz ve fakir aile çocuklarına kurslar düzenlemek, başarılı olanları ödüllendirmek,
9) Belediyeye bağlı (Kültür merkezleri, engelli merkezleri, spor eğitim merkezleri, yüzme havuzları, hanım faaliyetleri merkezleri, kreş, kongre ve sergi salonları, belediye konservatuarı ve diğer sosyal donatı ve tesisler) birimlerin her türlü sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal iş ve işlemlerini planlamak, gerçekleştirmek, takip etmek ve ettirmek,
10) Kent Konseyi’nin oluşturulması ve çalışmalarını sürdürebilmesi için her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bütçesini hazırlamak,
11) Belediye yöneticileri, belediye personeli ve meclis üyelerinin yurt içi ve yurt dışında katılacakları eğitim seminerleri, kurslar ve sosyal etkinliklerle ilgili tüm iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
12) Bayramlarda, devlet büyüklerinin belediyemizi ziyaretleri esnasında başkanlık binasına görevlilerce bayrak, makam forsu çektirmek ve yine görevlilerce süre bitiminde indirmek muhafazasını sağlamak.

 

Çalışma Şekli

Müdürlüğün görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için  3 adet şeflik, en fazla 7 adet  fonksiyonel birim / servis Başkanlık onayı ile kurtulabilir. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümleri başkan tarafından yapılır.


2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 

 MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org