İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
FATİH YILMAZ

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü; müdür ve fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır

  1. Başkanın talimatlarını ilgili birimlere iletmek, sonuçlarını izlemek
  2. Başkanın, ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, iş ve işlemlerini, Başkan ve Belediye Meclis Üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini düzenlemek, bu faaliyetlere yönelik yazışmaları yapmak, giderlerin ödenmesini temin etmek,
  3. Başkanın protokolle ve vatandaşla olan görüşmelerini bir program içerisinde ayarlamak, randevu taleplerini başkana liste halinde iletmek, başkanlık makamına gelen vatandaşların sorunlarını ilgili birimlere iletmek, gerekiyorsa vatandaşları birimlere yönlendirmek, birimler arası koordineyi sağlamak.
  4. Başkanın katılması gerekli olan ya da katılmayı düşündüğü açılış, tören ve toplantıları programa almak ve katılımını sağlamak, her türlü kutlama, tebrik mesajlarını başkan adına iletmek, çiçek gönderme ya da çelenk koyma işlerini yürütmek,
  5. Evlilik ile ilgili müracaatları kabul ederek, ilgili mevzuata göre evlendirme hizmetini Evlendirme Memuru eliyle yerine getirmek.
  6. Başkanın iç ve dış haberleşme sistemi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

Çalışma Şekli

Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için en fazla 5 fonksiyonel birim/servis Başkan onayı ile kurulabilir. Birimlerin isimlendirilmesi, çalışma şekil ve şartlarının belirlenmesinde başkan onayı aranır.

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org