İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
MERVE DEMİREL

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü; müdür ve bu müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. İş yeri Hekimi, Belediye personelinin muayenesini gerçekleştirir, gerekli görülenleri hastanelere sevk eder.
  2. Bulaşıcı Hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemleri almak.
  3. Sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan sağlık ve yardımcı sağlık personelini ilgili kanunlar çerçevesinde hizmet alımı yoluyla temin etmek,
  4. İlgili mevzuat çerçevesinde; ölüm işlerinin usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak ayrıca “Ölülerin Nakli Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre hareket etmek,
  5. Zabıta Müdürlüğü ile çalışmalarında Küşat heyetine katılmak, Yönetmelik hükümlerine göre sıhhi müesseseleri denetlemek.
  6. Bölgedeki özel okul, kreş, huzur evi, hastane, öğrenci yurdu, yemekhane ve turistik tesislerin sıhhi açıdan uygunluk teftişinde Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
  7. Cenaze ve huzurevi hizmetlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak ve memnuniyetlerini artırmak.

Çalışma Şekli

Müdürlük görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütmek amacı ile en fazla 6 adet fonksiyonel birim/servis Başkan onayı ile kurulabilir. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

 

 

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr