İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
......

Sivil Savunma Uzmanlığı

Kuruluşu

Sivil Savunma Uzmanlığı; uzman ve Başkanlıkça görevlendirilebilecek  personelden oluşur.

Görevleri

Uzmanlığın görevleri aşağıda sayılmıştır.

 1. Sivil savunma; düşman taarruzlarına, tabi afetlere ve büyük yangılara karşı halkın can ve mal kaybını asgari hadde indirilmesi hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerini idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.
 2. Etimesgut Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerin sivil savunma planını hazırlamak, gerekli olan tesis, malzeme ve teçhizatların tedarik ve temini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek.
 3. Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak.
 4. Sivil Savunma Hizmetleri için ödeneklerin bütçeye konulmasını konulanların sarf yerlerinin teklif, tespit ve takip etmek.
 5. İlçe halkına, öğrencilere yönelik sivil savunma konularında seminer, konferans vermek, yangın tatbikatları yapmak.
 6. 711 sayılı kanun gereği 24 saat çalışma planı, 88/1277 sayılı afetlere ilişkin acil yardım teşkilatı ve planlama esaslarını hazırlamak.
 7. 2002/4390 sayılı binaların yangından korunması hakkında yönetmelik çerçevesinde yangın önleme ve söndürme yönergesi hazırlamak.
 8. Siyasi ve askeri durumun T.C devletinin güvenliğini doğrudan veya dolayı bir şekilde tehdit eden mahiyette gelişmiş gerginlik ve kriz durumunun tırmanarak çatışma belirtilerinin ortaya çıkması halinde uygulanacak alarm tedbirleri ile ilgili olarak(Alarm İş Takvimi) hazırlamak.
 9. 5188 sayılı kanuna göre koruma ve güvenlik planlarını hazırlamak.
 10. Sabotajlara karşı koruma planları, personel erteleme planları ve araç erteleme planları hazırlamak
 11. Sivil Savunma hizmetleri ile ilgili olarak; 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun verdiği görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde çalışmalarını sürdürür.

Çalışma Şekli

Sivil savunma uzmanlığı doğrudan Belediye Başkanına veya yetkilendirdiği başkan yardımcısına bağlıdır. Uzmanlıktaki yetki sorumluluk ve görev dağılımını Başkan belirler.

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr