İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
İSMAİL AÇAR

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü; müdür ve bu müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren birim/servislerden oluşur.

GÖREVLERİ

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Engellilere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
 1. Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu, ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları ve diğer konularda politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarına katılmak, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 1. Engelli ve ailelerine yönelik bilgi, bilinç düzeylerini ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile özel gün ve haftalarda faaliyetler düzenlemek,
 1. Engellinin terk edilme, ret edilme, ümitsizlik, intihar, yalnızlık, sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtarılmasına ve depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik mesleki çalışmalar yapmak,
 1. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanması için gerekli ulaşım hizmetinin sağlanması.
 1. Yaşlı bakıma muhtaç yaşlıların belirlenmesi ve müdürlüğün imkanları doğrultusunda gerekli yardımların yapılması ve gereken mesleki çalışmaları yürütmek,
 1. Yaşlı müracaatçılardan kurum bakımı talebinde bulunan kişileri uygun koşulları sağlıyor ise müdürlüğe bağlı huzurevine yönlendirmek, kabul koşullarını sağlamıyor ise diğer kuruluşlar hakkında bilgilendirmek
 1. Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden kazanımına, işlevlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin mekanizmalar oluşturmak,
 1. Ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
 1. Aile içi şiddeti önleme konusunda bilgilendirme ve maruz kalanlar için destekleme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, eğitici seminerler düzenlemek,
 1. Çocukları ihmal, istismar ve sarsılmış bebek sendromlarından korumak ve çocukları okula teşvik etmek üzere ailelere bilgilendirme ve destek hizmeti sunmak,
 1. Aile içi güçlendirme çalışmaları çerçevesinde uzmanlar tarafından ergenler ve çocuklar arası çatışmaları çözmek için hizmet sağlamak,
 1. Dezavantajlı gruplara (Engelliler, yaşlılar, çocuk, genç, yoksul ve tek ebeveynli aileler) sosyal hizmetlere erişim konularında bilgilendirme yapmak
 1. Çocuk ve gençlerin suça sürüklenmeleri önleyecek zararlı alışkanlık edinmelerini ve sokakta çalıştırılmalarını engelleyecek gezi, spor ve sanatsal faaliyetler yapmak, bu konularda birey ve ailelerin sorumluluk bilincini artırmaya yönelik rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek,
 1. Şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yürütmek,
 1. Şahadet veya yaralanma haberinin alınmasından itibaren şehit yakını ve gazi aileleri ile iletişime geçmek ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak, sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri geliştirmek,
 1. Vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze taşıma hizmetini sağlamak,
 1. Vefat eden cenaze sahiplerine ve yakınlarına yas sürecinde psiko-sosyal destek sağlamak,
 1. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, müşterek projeler hazırlamak ve uygulamak
 1. İhtiyaçları doğrultusunda sosyal projeler belirlenerek değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak,
 1. Gereği halinde görev ve hizmet konularıyla ilgili işletmeler kurmak,
 1. Görev alanına giren hizmet ve faaliyetlerle ilgili her türlü alımları yapmak ve ihale işlemlerini yürütmek,
 1. Görev, yetki ve sorumlulukları bünyesinde yürüttüğü hizmetlerde ihtiyaç sahiplerine Meclis kararı ile ücretsiz ya da indirimli hizmet sunmak
 1. Engelsiz Yaşam Merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek,
 1. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek,
 1. Aile akademisinin iş ve işlemlerini yürütmek; işlerini yapar.

Çalışma Şekli

Müdürlüğümüzün alt birimleri; Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve İl Bilge Hatun Erinç Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nden oluşmaktadır.

Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

 

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org