İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
TALİP AKBAŞ

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Kuruluşu

Temizlik İşleri Müdürlüğü; müdür ve müdürlük bünyesinde oluşturulan  fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

  1. Belediye hudutları içerisinde kalan yerleşim alanlarında üretilen çöpleri günlük olarak atık biriktirme mahalline nakletmek,  2464 sayılı yasanın 45.maddesinde belirtilen binalar ile imarlı arsa sahiplerinin kentin genel görünümünü bozmayacak şekilde çöp bidonu, konteynır koymalarını, cadde ve sokakları süpürmek sureti ile devamlı olarak temiz bulundurmak, fosseptik çukurlarının temizliğini yapmak veya yaptırmak,
  2. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi için prensipler tespit etmek, programlar hazırlamak, bunların uygulama esaslarını belirlemek, çevre denetlemesi yapmak, gerekli önlemleri almak,
  3. İlçe sınırları içerisinde bulunan; kamu kuruluşlarının, okulların ve ibadethanelerin hijyenik bakım ve iç temizliğinin yapılması veya , yaptırılmasını sağlamak,
  4. Belediye başkanlığınca organize edilen tören, toplantı, konser v.b. faaliyet alanlarının temizliğini ve düzenlemesini yapmak, bu amaçla diğer müdürlüklerce yapılan iş ve işlemlere teknik ve işgücü anlamında destek olmak,
  5. Belediye sınırları içerisinde ilaçlama yapılması, haşere ile mücadele edilmesi hususunda ilgili müdürlüğün bilgilendirilmesi, konteynırların ve çöp biriktirme mahallerinin ilaçlanmasını sağlamak,

Çalışma Şekli

Müdürlüğün, görevlerini daha etkin ve verimli yürütebilmesi için en fazla 5 adet fonksiyonel birim/servis Başkan onayı ile kurulabilir. Birimlerin görev yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

YÖNETMELİK

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr