İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
Şeyma GÜNTAY

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü; müdür ve fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır;

 1. Kuduz hastalığı başta olmak üzere zoonoz hastalıkların yayılmasını, her türlü bulaşıcı ve salgın hastalıkların koruyucu ve kontrol önlemlerini almak, hayvansal ürünlerin, tüketim safhalarının çevre sağlığı ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yürütülmesini sağlamak,
 2. Belediyenin ana görevlerinden olan kuduz hastalığı ile mücadeleyi Hayvan Sağlık Zabıta Kanununa göre yürütmek, bu amaçla acil ve normal ekipler kurarak şüpheli kedi ve köpeklerin etkisiz hale getirilmesi, toplanması ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde elimine edilmesini sağlamak.
 3. Başıboş hayvanları koruma, kontrol ve rehabilitasyonu için hayvan geçici barınakları yapmak, yaptırmak ve işletilmesini sağlamak.
 4. Sahipli evcil hayvanların kayıt işlerini yapmak.
 5. Sokak hayvanlarının muayene ve tedavilerini yapmak, kısırlaştırma operasyonu, koruyucu aşılama ve paraziter mücadele ilaçlarını planlamak ve uygulamak.
 6. Belediye sınırları içinden köken alan her türlü hayvan ve hayvansal ürüne, başka bir bölgeye çıkarılırken,
 7. Kasaplık hayvanların, hayvan borsası veya belediye denetimindeki hayvan pazarları dışında, süs hayvanlarının da ruhsatsız yerlerde satılmasına engel olmak,
 8. Belediye mezbahaları yada özel mezbahalar dışında kesilen damgasız etlere kaçak et işlemi yapmak ve satışının engellenmesini sağlamak.
 9. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilçe halkına hizmet veren hayvansal ve hayvansal orijinli gıdaların satıldığı ve toplu tüketime arz edildiği iş yerlerinin, uygunluğunu tespit etmek,  denetimini yapmak.
 10. Yapılacak olan Özel, rutin ve acil denetimlerde, denetim heyetine katılmak.
 11. Kanun gereği üyesi olduğu İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarına katılmak, alınan kararların bölgemizde uygulanmasını sağlamak.
 12. İlçe Kurban Komisyon Toplantılarına katılarak hayvan kesim yerleri ve satış yerlerinin tespiti ve burada alınacak önlemlerle ilgili çalışmaları yürütmek.
 13. Belediye sınırları içerisinde ilaçlama yapılması ve haşere ile mücadele edilmesini sağlamak. 
 14. İlçe sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarında halkın tüketimine sunulan balıkların kontrolünü yapmak,

Çalışma Şekli

Müdürlük görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütmek amacı ile en fazla 5 fonksiyonel birim/servis Başkan onayı ile kurulabilir. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

 2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

MECLİS KARARI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YÖNERGE

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr