İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
LEVENT BOZKURT

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Kuruluşu

Destek Hizmetleri Müdürlüğü; müdür ve fonksiyonel birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sayılmıştır;

 1. Belediyemize ait binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma, bakım -onarım, güvenlik, taşıma ve temizlik hizmetleri, araç, gereç, malzemenin temini  ile başkanlık birimlerinin haberleşme hizmetlerini yürütmek ve teknik müdürlüklerle koordine sağlayarak büroların yerleşim planını yapmak ve buna göre fiziki oluşumu sağlamak, 
 2. Belediye başkanlık, hizmet binası ve bağlı birimlerin iç ve dış temizliğini yapmak veya yaptırmak, sağlıklı ve temiz bir ortamda hizmet sunacak ortamları hazırlamak, 
 3. Belediyemize ait hizmet binalarının güvenliği için bekçi, nöbetçi memur ve nöbetçi şoför hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek.
 4. Belediyemize ait hizmet binalarının içerisindeki yerleşim planına göre yer alan çay ocağı ve yemekhane, tabldot v.b.  hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütmek, yürütülmesini sağlamak,
 5. Hizmet binaları içerisinde hizmetli olarak görev yapan personelin çalışmalarını takip etmek, binalar içine ve civarına yanıcı ve patlayıcı maddelerin girişini ve depolanmasını önlemek.
 6. Hizmet binalarının giriş ve çıkışlarını kontrol altına almak, mesai bitiminde tüm birimleri kontrol etmek ve görevliler dışında kimseyi almamak
 7. Belediye ve bağlı birimlerin telsiz, telefonlarının bakım, onarım iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak,
 8. Hizmet binalarında asansör, su, elektrik, doğalgaz, kalorifer, telefon, gibi tesisatın,  mevcut makine ve cihazların temizlikleri ile bakım ve onarımlarının yapılması sırasında teknik müdürlüklerle gerekli koordineyi sağlamak ve bu hususta hizmetlilere lüzumlu bilgileri verecek talimatları yayınlamak ve görünür yerlere asılmasını sağlamak, 
 9. Başkanlığın ve bağlı müdürlüklerin binek araç ihtiyacını planlamak, kontrol ve koordinasyonunu, periyodik bakım ve onarımını, yağ ve yakıt ikmallerinin yapılması ve sorunsuz bir şekilde ihtiyacın karşılanabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak, 
 10. Araç kiralama iş ve işlemlerini yapmak, kiralanacak araçların göreve geliş ve gidişlerini, günlük kilometre kontrollerini, ücret ödeme evraklarını düzenlemek, Başkanlık genelgelerine göre sevk ve idaresini kayıt altına almak, gerçekleştirmek, 
 11. Elektrik, su, telefon, doğalgaz v.b. abonelik işlemlerini yapmak, telefon santrali kurmak, kurdurmak, kontrol ve koordinasyonunu sağlamak, 
 12. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60.maddesinin (n) fıkrası gereğince, Belediye Başkanı tarafından kapsam belirtilerek görevlendirilmesi halinde kurumun tamamını ilgilendiren giderlerin takibini yaparak ödeme emirlerini düzenleyerek gerçekleştirmek.

Çalışma Şekli

Müdürlüğün görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütebilmesi için en fazla 5 adet fonksiyonel birim/servis Başkan onayı ile kurulabilir. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

 2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr