İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
0850 800 00 06
:
Ara
Menu

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü; müdür ve bu müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren birim/servislerden oluşur.

Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. Belediye personeli ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene ve tedavilerini yapmak; gerekli görülenleri hastanelere sevk etmek. Sağlık kuruluşlarında tedavi görenlerin tedavi faturaları ödeme emri’ne bağlanarak, bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğünce ödenmesini sağlamak.  
  2. Poliklinik, ayakta tanı ve tedavi, uzmanlık dallarını gerektiren poliklinikler, diş polikliniği, laboratuarlar, radyoloji ünitesi gibi birimler aracılığı ile ilçede yaşayan ve sağlık merkezine müracaat eden herkese  koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunmak. 
  3. Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde Belediyeye ait tüm Mediko–Sosyal hizmetlerin noksansız olarak yerine getirmek; Bölge halkının muayene ve tedavilerini sağlık merkezinde bulunan poliklinikler aracılığıyla yürütmek, imkanlar ölçüsünde sağlık taramaları yapmak, gerektiğinde ücretsiz muayene yapmak, ilaçlarını sağlamak. 
  4. Bulaşıcı Hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemleri almak.
  5. Sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan sağlık ve yardımcı sağlık personelini ilgili kanunlar çerçevesinde hizmet alımı yoluyla temin etmek,
  6. Acil vakalarda ilk yardım yapmak ve gerekli görülenleri hastanelere sevk etmek.
  7. İlgili mevzuat çerçevesinde; ölüm işlerinin usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak ayrıca “Ölülerin Nakli Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre hareket etmek,
  8. Zabıta Müdürlüğü ile çalışmalarında Küşat heyetine katılmak, Yönetmelik hükümlerine göre sıhhi müesseseleri denetlemek.
  9. Bölgedeki özel okul, kreş, huzur evi, hastane, öğrenci yurdu, yemekhane ve turistik tesislerin sıhhi açıdan uygunluk teftişinde Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.

Çalışma Şekli

Müdürlük görev ve fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütmek amacı ile en fazla 6 adet fonksiyonel birim/servis Başkan onayı ile kurulabilir. Birimlerin görev, yetki ve iş bölümlemeleri Başkan tarafından yapılır.

 

2016 Yılı İç Kontrol Standartları Birim Uygulaması

 

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
ENVER DEMİREL
www.enverdemirel.org