İLETİŞİM MERKEZİ
0312 246 11 00
:
Ara
Menu
ATİLLA AKYÜREK

Yapı Kontrol Müdürlüğü

AMAÇ ve HEDEFLER

A-Temel Politikalar ve Öncelikler:

B-İdarenin Amaç ve Hedefleri:

            Müdürlüğümüzce, 3194 sayılı İmar Kanunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyet Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2886 ve 4734 sayılı İhale Kanunları ve bunlara dayalı çıkartılmış olan tüm yönetmelikler,

Genelge ve tamimleri kapsamında belediye sınırları içerisindeki kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı imalatların tespit edilerek ilgili kanun ve mevzuatlara göre iş ve işlemler tesis ederek kaçak yapılaşmayı engellemek için hedefler belirlenmiştir.

Stratejik Amaç:

 Kentin doğal, tarihi ve kültürel mirasına saygılı bir anlayışla, sosyal, ekonomik ve fiziksel gelişimine yön vererek yaşanabilir bir kent yaratmak

 Stratejik Hedef:

Güvenli yapılaşmanın gelişimi ve kontrolünü amaçlayan denetimler yapmak, can ve mal güvenliğini sağlamak.

MÜDÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

Etimesgut Belediye Başkanı
Erdal Beşikçioğlu
www.erdalbesikcioglu.com.tr